Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

NUA KƐƐ A ZISƐ POLU-ƁELA

ZƐŊ-LƐƐI 11

Sɛŋ-lɛ A Zu Ponoɔ

Sɛŋ-lɛ A Zu Ponoɔ

Dɔ̃ya-ŋuŋ: ‘Lono a pere sii nyii nua da pai ŋa kaai mai’—1 Kl. 14:9.

Mɛnii Zisɛ E Gɛi

1. VILOI su kaa, kpaa Maafiu 6:​25-27 lono. Gɛ ni mare-kɛɛ-ŋai ŋi sukula:

  1.    Zisɛ e nɛ leŋ a gɛɛ Ziova kpaaŋɔɔi kumɛni ma?

  2.   Berei maŋ Zisɛ e kɛ a mɛni tamaa kɔlɔŋɔɔ la e pilaŋ ŋɔni-ŋa diai, mɛni pɛlɛ-pɛlɛɛ kɛɛ leŋ ɓe e ŋɔsɛŋ-lɛɛi pilaŋ mai? Le ɓe nyiŋi kɛ a sɛŋ-lɛ pere lɛlɛɛ?

Le Ɓe Kwa Pɔri Maa-kɔrii Zisɛ Yeei?

2. Kwa sɛŋ lɛ a zu ponoɔ, mɛnii kwa nɛi a pai nua lii sonii e lɛɛ dikili-ŋa.

Zisɛ Pɔɔkɔɔŋ

3. Ife lono a damaa. Ife lono e pilaŋ mɛni-ŋai kelee I gɔlɔŋ e pilaŋ mɛni-ŋuŋ ka maa-kɔrii ma, lono nɔ e pilaŋ nyii ma ka maa-kɔrii gɔlɔi sui. Ya mare-kɛɛ ta kɛ, Iɣala-kɔlɔ maa-kɔri-nuui maa kpɛŋ a lii-kpele pere a gɛɛ e zukula. A wala kɛ a zukulai kɔlɔŋɔɔ, kpaa a mɛni ta ɓo nyii ve Ŋala-kɔlɔi sui, tii kɛ a mare-kɛɛ takpɛni-ŋa a gɛɛ I kpɔŋ maa tɛɛ bɔ e ŋa kaa. Ŋala-kɔlɔ maa-kɔri-nuui a mɛni-ŋuŋ ŋa kaa ma, ka li tuɛ-pere.

4. Kpɔŋ maa tɛɛ Iɣala-kɔlɔ maa-kɔri-nuui pɔ a gɛɛ e berei kaa mɛni ninai a maa-kɔrii pilaŋɔi la nyii ma aa maa-kɔrii. Gɔɔŋ-maa ɓa, I lɛɛ pai sɛŋ-lɛɛ ta kɔɔ pilani e pilaŋ mu-siɣe saa yeei ma, lono a daloŋ e pilaŋ mɛnii ma Ŋala-kɔlɔ maa-kɔri-nuui e gɔlɔŋ e pilaŋ zaa-ɓelai dia.

5. Tii kɛ a mɛni-kɔɔŋ-maa-ŋa a nɛlɛɛ. I lɛɛ pai tii kɛi a mɛni-kɔɔŋ-maa ta, ikpiŋ mare kɛ:

  1.    ‘Mɛni-kɔɔŋ-maa ŋi su ponoɔi?’

  2.   ‘Ŋaɣala-kɔlɔ maa-kɔri-nuui a pai ŋa kaai?’

  3.   ‘A pai kpɔnii Ŋaɣala-kɔlɔ maa-kɔri-nuui ma a gɛɛ mɛni-ŋuŋ e lɛɛ gili-ŋa—mɛni-kɔɔŋ-maai nɔ fei?’

YA PƆRI ŊƆNƆ ŊALA-KƆLƆ-KPUA-ŊAI ŊI KAAI