Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ŋorɛ-wooi Nyii Kula Gbɔŋ-gie-mai Teniŋ-tɔɔ-ɓelai Yeei

Ŋorɛ-wooi Nyii Kula Gbɔŋ-gie-mai Teniŋ-tɔɔ-ɓelai Yeei

Bɔlɔ da Sisɛ-ŋa:

Ŋwɛli-kɛ-maai kuyeei Ɣala da nua mɛni mai ɓe a kulii kula a gɛɛ ‘ku li ku nɔii kelee su-ɓela kɛ a Zisɛ polu-ɓela, ku di batai kɛ.’ (Mf. 28:​19, 20; Maki 12:​28-31) Tɔ̃ya wɛli-kɛ-maa su kpanaŋɔɔi. A pɔri diai lii sonii nyii gaa a sɛŋ “a gɛɛ di ŋwɔlɔ-wɔlɔ fulu-laai sɔlɔ ɓoi.”—Dikɛ-mɛni-ŋai 13:48.

Goraŋ-ŋai daa tɛɛi, kuŋɛi e kɛ nɔ ɣala-woo-ɓo pere pɔɔkɔɔŋ-ŋa maa-kɔriɛ ma da kɔlɔ-ŋa tɛɛ nua pɔ. Maa nɛ̃ɛi naa ku kumaa tɛ a pa berei ma kwa lono la nua pɔi. Kwa ŋwɛlii ku kuwɛli-kɛ-maai lɛ nua dia a lonoɔ e pilaŋ mɛnii ma nyii pai dilii sonii. Nyiŋi sukulai ɓa, kukɛ kuɣala-woo-ɓo perei maa faleŋ nyaŋ ku kukili-ŋa sia e pilaŋ mɛnii ma nyii pai nua lii sonii tɛitɛi. Gɔlɔ-kpuai ŋi a pai kpɔnii leŋ kua a gɛɛ ku nyiti kɛ?

Sɛŋ-lɛɛ puu-kao feerɛ kaa gɔlɔi ŋi su nyii bilaŋɔi tua-pere lɛlɛ-ŋa dia nyii pai kpɔnii kua a gɛɛ ku wɛli-kɛ-maa lɛ, ku nua kɛ a Zisɛ polu-ɓela. Zɛŋ-lɛɛ-ŋai kelee pilaŋɔɔi tua-pere lɛlɛ ta ma Ŋala-kɔlɔi su nyii Zisɛ kpaa korai-ɓelai wɔlɔ kɛi di tii kɛ la ŋala-woo-ɓo tii su. Dife gɔlɔi ŋi kpɛtɛ ni a gɛɛ ku ɣala-woo ɓo pere maa-kɔri ku naa a kukili, kɛlɛ ku pere kɔri a gɛɛ ku kuwɛli-kɛ-maai lɛ nua dia. Berei maŋ dua-pere lɛlɛɛ-ŋai ŋi maa mɛni kpanaŋɔɔi la kuɣala-woo-ɓo tii sui, kɛlɛ kwa pai berei kaai tua-pere lɛlɛɛ tani-ŋa maa mɛni kpanaŋɔɔi la kwa kɛ lono kɔɔ pilani, kwa kɛ lene-polu naa-kaa kɛi kpaa kwa kɛ Ŋala-kɔlɔi ŋaa lɛi nua dia.

Ya kɛ zɛŋ-lɛɛ-ŋai maa-kɔrii tɛitɛi, ikili-ŋa sia e pilaŋ berei ma ya pɔri tii kɛi la a dua-pere lɛlɛɛ-ŋai ya kɛ lonoi nua pɔ iɣala-woo-ɓo kpiniŋ su. Kɔ I iwɛli-kɛ-maai su kpanaŋ Ziova da nua mɛni ma. Ŋwɛli-kɛ-maai ti a pai kpɔnii ya a gɛɛ I nua kɛ a Zisɛ polu-ɓela e tɛɛ la ɣala-woo-ɓo pere kelee ta ma.

Kulii nɛ̃ɛi a gɛɛ kwa kaa-ni ku pɔri tii kɛi gie ma. (Zf. 3:9) Ziova a pai luwa laai kaa a gɛɛ ka kanaŋ wɛli-kɛ-maa lɛi nua dia, ka nua kɛ a Zisɛ polu-ɓela!

Ka-ɓaraŋ Korai-ɓela,

Gbɔŋ-gie-mai Teniŋ-tɔɔ-ɓelai