Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

ZƐŊ-LƐƐI 57

Le Ɓe Ya Pɔri Gɛi Ya Sɔnyɔŋ Kɛtɛ Kɛ?

Le Ɓe Ya Pɔri Gɛi Ya Sɔnyɔŋ Kɛtɛ Kɛ?

Berei maŋ Ziova wɛli kaa la ya a ŋanaai, nyaŋ ya kɔ a gbanaŋɔɔ a gɛɛ ife mɛni ta kɛ nyii ŋwɛli fe mai, tãi taŋa ya nii pɔara-mɛni-maa kɛ. Kɛlɛ, sɔnyɔŋ taŋa kɛtɛi e tɛɛ maraŋ-ŋa dia. (1 Kɔleŋtiɛŋ 6:​9, 10) Ya sɔnyɔŋ kɛtɛ kɛ, gɔlɔŋ a gɛɛ iwɛli kaa nii Ziova ma; nyaŋ a ŋwɛlii e I su mɛni lɛɛ, e kpɔŋ maa tɛɛ ipɔ.

1. Le ɓe maa nɛ̃ɛi ku gɛ a gɛɛ Ziova e ku su mɛni lɛɛ?

Diai Ziova wɛli kaa diai da gɔlɔŋ a gɛɛ daa sɔnyɔŋ kɛtɛ kɛ, dilii a too polu a ŋanaa. Kɛɛ da ŋaa-nɛnɛ sɔlɔ ɓo Ziova ŋɔkono-teei sarai nyii e gɛ ŋɔnuai diai: “Berei maŋ kasɔnyɔŋ a kpɔlui la yɛɛ doloi, ŋa pai kawaai ka kɛ kole yɛɛ yee fũa.” (Azaya 1:​18) A kɛ kwa kulii pene a tɔ̃ya pere, Ziova a pai ku su mɛni lɛɛi. Kwa pɔri kulii penei leŋ? Zukulai ɓa maloŋ e too kua zɔnyɔŋ ku gɛi mɛni ma, ku kpera mɛni nyɔmɔɔ kɛi, ku Ziova fɛli a gɛɛ e ku su mɛni lɛɛ. Gɛ ni ku kɔ a gbanaŋɔɔ a gɛɛ ku gili-ŋa-siai kpaa dua-pere nyɔŋ nyii gɛ ku sɔnyɔŋ kɛi maa faleŋ, ku kɔ a gɛɛ ku sia a Ziova ŋɔtɔŋ-ŋai.​—Azaya 55:​6, 7 lono.

2. Ziova a tii kɛ leŋ a korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai a gɛɛ dikpɔŋ maa tɛɛ kupɔ kwa sɔnyɔŋ kɛ?

A kɛ kwa sɔnyɔŋ kɛtɛ kɛ, Ziova a ku fɔrɔ a gɛɛ ku ‘korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai toli.’ (Zĩi 5:​14, 15 lono.) Korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai di Ziova wɛlini da vɛli-ɓela. Daa mɛni maa-kɔri e pilaŋ berei ma da pɔri kpɔnii la kua a gɛɛ ku ŋɔnɔ laoi-laa lɛlɛɛ kɛ a Ziova.​—Galesiɛŋ 6:1.

Korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da kpɔŋ leŋ kua kwa sɔnyɔŋ kɛtɛ kɛ? Korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai veerɛ kpaa zaaɓa da pai tii kɛi a Ŋala-kɔlɔi a gɛɛ di kupɔara-mɛni-maai lɛ kua. Da pai ŋɔnɔ lia-woo lɛlɛɛ-ŋa tɛɛi kupɔ nyii a kpɔŋ kua a gɛɛ kufe ŋɔnɔ zɔnyɔŋ ti kɛ. Korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da pɔri moi a gɛɛ kufe mɛni tani-ŋa kɛ korai-toli-kpɔŋ su e lɛɛ la zu ku kulaoi-laai su kpanaŋ a Ziova. A kɛ nuu ta a sɔnyɔŋ kɛtɛ kɛ nyaŋ ve ŋwɛlii e nii pene, korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da pai gulai korai-toli-kpɔŋ su a gɛɛ di korai-toli-kpɔŋ maa kɔ̃ɔ.

MƐNI TAMAA MAA-KƆRI

Berei kaa kwa pɔri yee-see-mu lɛi la gbɔŋ maai mɛni ma Ziova a dɛɛ kupɔ kwa sɔnyɔŋ kɛtɛ kɛ.

3. Kusɔnyɔŋ ɓoɔɔ a kpɔŋ kua a gɛɛ ku ŋɔnɔ laoi-laa lɛlɛɛ kɛ a Ziova

Kwa sɔnyɔŋ kelee ta kɛ, a Ziova lii too polu. Kɛɛ maa nɛ̃ɛi ku kusɔnyɔŋ-ŋai ɓo ma. Ŋule-wooi 32:​1-5 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma:

 • Le mɛni ɓe nɛlɛɛi la a gɛɛ ku kusɔnyɔŋ-ŋai ɓo Ziova ma e tɛɛ la noɔɔ ma?

E tee kusɔnyɔŋ-ŋai ɓoɔɔ ma Ziova ma, maa nɛ̃ɛi ku ŋɔnɔ mo korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai dia, nyaŋ nyiŋi kɛɛ a pa a lii-nɛ̃ɛ kupɔ. VILOI su kaa, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma.

 • Viloi su, korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai di kpɔŋ maa tɛɛ leŋ Canon pɔ a gɛɛ e pa polu Ziova pɔ?

Maa nɛ̃ɛi ku kulii su mɛni-ŋa kelee ɓo korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai dia; kpɛni fei dikaa naa a gɛɛ di kpɔŋ maa tɛɛ kupɔ. Zĩi 5:​16 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma:

 • Kwa dɔ̃yai ɓo korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai dia, a kpɔŋ leŋ dia a gɛɛ di kpɔŋ maa tɛɛ kupɔ?

Isɔnyɔŋ-ŋai ɓo Ziova ma, I dɔ̃yai ɓo korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai dia, I iyee see gbɔŋ maai mu Ziova a dɛɛ ipɔ a wɛli-kɛ-maa pere

4. Sɔnyɔŋ-nuu kulaa korai-toli-kpɔŋ su a kpɔŋ maa tɛɛ leŋ?

A kɛ nuu ta aa sɔnyɔŋ kɛtɛ kɛ nyaŋ ve ŋwɛlii e nyee kula zu, da maa nuui ti kula korai-toli-kpɔŋ su. A kɛ da nuui ti kula korai-toli-kpɔŋ su, kufa ŋɔnɔ laoi-laa kɛ a nyaa kpaa ku lono bɔ. 1 Kɔleŋtiɛŋ 5:​6, 11 da 2 Zɔŋ 9-11 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma:

 • Yɛɛ berei kpolo tɛ sɛŋ a kpolo tɛ lai, le ɓe laoi-laa kɛɛ a nuui nyii ve ŋwɛlii e zɔŋ maa faleŋ a gɛ a korai-toli-kpɔŋ?

Nua tamaa nyii-ŋai di dikula ma kɛ a di kulaa gbɔŋ-gie-mai sui, di pɔri pai polu. Berei maŋ gula-maa-kɛi ŋi e soli la diai, nyiŋi e kpɔŋ dia di gɔlɔŋ a gɛɛ di mɛni nyɔmɔɔ kɛ. (Ŋule-wooi 141:5) VILOI su kaa, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma.

 • Viloi ŋi su, Sonja kulaa gbɔŋ-gie-mai su e kpɔŋ maa tɛɛ leŋ bɔ?

Mɛni-kpɛtɛɛ a gɛɛ di nuu kula gbɔŋ-gie-mai su . . .

 • a Ziova laa maa waa leŋ?

 • a Ziova ŋɔmɛni-ŋa kaai da ŋɔwɛli-kɛ-maai lɛ leŋ?

5. Ziova a ku su mɛni lɛɛ kwa kulii pene

Zisɛ e tii kɛ a mɛni-kɔɔŋ-maa nyii a kpɔŋ kua a gɛɛ ku berei kaa Ziova lii a kɛ la nuu a nii pene. Luu 15:​1-7 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma:

 • Le ɓe nyiŋi a nɛ ya e pilaŋ Ziova ma?

Izikiɛ 33:​11 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma:

 • Le ɓe maa nɛ̃ɛi ku gɛ nyii pai nɛi a gɛɛ kwaa kulii pene a tɔ̃ya pere?

Yɛɛ ɓala-mɛi-kaa-nuu, Ziova kpaaŋɔɔi ŋɔnuai mɛni ma

NUA TAŊA DA MO DIYƐƐI: “Ŋa yaoi ŋasɔnyɔŋ ɓoi korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai dia, kpɛni fei da pai ŋgulai gbɔŋ-gie-mai su.”

 • Le ɓe ya pɔri moi nuu ta ma nyii gili-ŋa siai a bere sii ti?

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI YAA MAA-KƆRII

Kwa sɔnyɔŋ kɛtɛ kɛ, kulii e too polu mɛni ma nyaŋ ku kpera gɛi, Ziova a pai ku su mɛni lɛɛi.

Gili-too-ŋa mare-kɛɛ-ŋai

 • Le mɛni ɓe nɛlɛɛi la a gɛɛ ku kusɔnyɔŋ-ŋai ɓo Ziova ma?

 • Le ɓe maa nɛ̃ɛi ku gɛ a gɛɛ Ziova e kusɔnyɔŋ su mɛni lɛɛ?

 • Kwa sɔnyɔŋ kɛtɛ kɛ, le mɛni ɓe maa nɛ̃ɛi la ku mo korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai dia?

Mɛni-kpɛtɛɛ ŋi kɛ

MƐNI TAKPƐNI-ŊA MAA-KƆRI

Berei kaa Ziova e ŋɔŋɛi-maloŋ kaai nyii Azaya 1:​18 e lono e pilaŋ mai lɛ la naloŋ tɔnɔ ma.

Ife Wɔlɔ Gaa Yɛɛ Ziova Fe Pai Iŋɛi Maloŋ Kaai (5:02)

Mɛni-kpɛtɛɛ a gɛɛ di sɔnyɔŋ nuu kula gbɔŋ-gie-mai su, a kpɔŋ maa tɛɛ leŋ nuu kelee pɔ?

“Le Mɛni Ɓe Gaa La A Wɛli-kɛ-maa Mɛni A Gɛɛ Di Sɔnyɔŋ-ɓela Kula Gbɔŋ-gie-mai Su?” (Nyeŋkeŋ, Dɛniŋ 15, 2015)

Berei kaa ya pɔri mɛni-kpɛtɛɛ a gɛɛ di sɔnyɔŋ nuu kula gbɔŋ-gie-mai su sukulai la nuu ta ma nyii ve a Ziova fɛli-nuu.

“Ziova Ŋɔsere-faa Kɛ-ɓelai Da Diai Kɛ Gbɔŋ-gie-mai Su A Bɔlɔi Kpɔara?” (Zɛŋ-lɛɛi ŋi kaa jw.org fãai ŋa)

Mɛni-pelei “Maa Nɛ̃ɛi Kɛ Ŋa Pa Polu Ziova Pɔ” su, berei kaa naloŋ ta nyii kula dɔ̃yai sui e gaa la a gɛɛ Ziova ɓe pa a nyaa polu.

“Ŋala-kɔlɔi A Nua Dikɛ-ɣeniɛi Maa Faleŋ” (Nyeŋkeŋ, Dɛniŋ 1, 2012)