Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

LESSON 56

Kpɔŋ Maa Tɛɛ Gɛ-zu-tɔnɔi Korai-toli-kpɔŋ Sui Mɛni Ma

Kpɔŋ Maa Tɛɛ Gɛ-zu-tɔnɔi Korai-toli-kpɔŋ Sui Mɛni Ma

Kwa kɛ kuɓaraŋ korai-ɓela sama, kulii a kɛ yɛɛ Galoŋ Deeɓe, nyii mo nyɛɛi: “Maa-nɛ̃ɛi gɛ ɓo a mɛni lɛlɛɛ a gɛɛ Ɣala ŋɔnuai dikɛ dikie ma woo laa maa su.” (Ŋule-wooi 133:1) Kukɛ-zu-tɔnɔi fa pa nɔ gbɔɔ yee ma. Maa nɛ̃ɛi ku kelee ku kɔ a gɛɛ kɛ-zu-tɔnɔ e kɛ kusama.

1. Le ɓa mɛni lɛlɛɛi Ɣala ŋɔnuai samai?

Ya li kukoyaŋ-ŋai ta su lɔii-ŋuŋ takpɛni su, tãi ta ife pai zii-wooi ŋaa kaai, kɛɛ ilii a pai kɛi a naa a pere sii tamaa. Le mɛni ma? Kpɛni fei kwa tii kɛ a gɔlɔ sii tɔnɔi a gɛɛ ku Ŋala-kɔlɔi maa-kɔri ŋeniɛi gwaa kelee. Nyaŋ kwa kɔ a gɛɛ ku wɛli-kɛ-maa lɛ kukie-ni dia. A nɛ̃ɛ maŋ kukɛ kwaa takpɛni-ŋa ma, ku kelee ‘kwa Ziova laa toli, kukɛ tii kɛ mi a woo-kɛ-zu tɔnɔ.’​—Zɛfɛnaya 3:9.

2. Le ɓe ya pɔri gɛi a gɛɛ kɛ-zu-tɔnɔ e kɛ korai-toli-kpɔŋ su?

“Tɔ̃ya wɛli-kɛ-maa e kɛ kayeei kakie-ni mɛni ma.” (1 Pitɛ 1:​22) Ya pɔri tii kɛi leŋ a nia-wooi ŋi? Iŋɛi e kɛ nua ditua-pere lɛlɛɛ-ŋai dia e tɛɛ la dipɔara-mɛni-maa-ŋai dia. Ife laoi-laa kɛ nɔ a diai nyii mɛni-ŋai wɛlini nyii ŋwɛli kaa yai, kɛɛ kɔ I laoi-laa kɛ a bɔlɔ da sisɛ-ŋa nyii kula kwaa takpɛni-ŋa mai. Kwa ŋɔnɔ kɔ a gbanaŋɔɔ a gɛɛ ku suɣɛɛ mɛni kula kulii su.​—1 Pitɛ 2:​17 lono. a

3. Le ɓe ya pai gɛi a kɛ mɛni ta a too ka iɓaraŋ Korai-nuu kaloai?

Kɛ-zu-tɔnɔ kaa kusama, kɛɛ kwa pɔara-mɛni-maa kɛ. Tãi taŋa kwa kukie-ni lii too polu kpaa ku kukie-ni lii ŋwana mɛni-ŋa kɛ. Ŋala-kɔlɔi e mo kua nyɛɛ, “ka kakie-ni su-mɛni lɛɛ yɛɛ berei [Ziova] e kasu-mɛni lɛɛ lai, ka gɛ ti maŋ.” (Kolasiɛŋ 3:​13 lono.) Kwa Ziova lii too polu a tãi tamaa, kɛɛ a nii ku su mɛni lɛɛ. Mɛni ma a ŋwɛlii a gɛɛ ku kubɔlɔ-ŋai su mɛni lɛɛ. Ya gɔlɔŋ a gɛɛ yaa nuu ta lii too polu, ye kɔ a gɛɛ ka kaloai kpɛtɛ.​—Maafiu 5:​23, 24 lono. b

MƐNI TAMAA MAA-KƆRI

Ikili-ŋa sia e pilaŋ mɛni-ŋai dia ya pɔri gɛi a gɛɛ kɛ-zu-tɔnɔ e kɛ korai-toli-kpɔŋ su.

Le ɓe ya pai gɛi a gɛɛ ka kaloai kpɛtɛ?

4. Berei kuyee a pɔri tɛɛi la suɣɛɛ mɛni mai

Kwa ŋwɛlii ku kubɔlɔ-ŋai kelee wɛli. Kɛɛ tãi taŋa, a kɛ a gbanaŋɔɔ a gɛɛ ku kuyee see kuɓaraŋ korai-ɓela mu nyii-ŋai dimɛni kɛ pere kaa a dakpɛni kuwɔi ma. Le ɓa pɔri kpɔnii kua? Dikɛ-mɛni-ŋai 10:​34, 35 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ-ŋai ŋi dia:

 • Ziova a nɛɛ naa a gɛɛ nuu sii kelee dikɛ a vɛli-ɓela. Ya pɔri Ziova pɔɔkɔɔni leŋ a pa berei ma ya ikili-ŋa sia la e pilaŋ iɓaraŋ korai-ɓela dia nyii-ŋai dimɛni kɛ pere kaa a dakpɛni iwɔi mai?

 • Suɣɛɛ mɛni-ŋa kɛɛ leŋ ɓe damaai ɓɛi ikaa naai nyii ife ŋwɛlii I iyee pu zui?

2 Kɔleŋtiɛŋ 6:​11-13 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma:

 • Pere sii kɛɛ leŋ ɓe ya pɔri ibɔlɔ da sisɛ-ŋai kelee wɛlii la?

5. Nua su mɛni lɛɛ a ilii kelee, ka kaloai kpɛtɛ

Berei maŋ Ziova fa pɔara-mɛni-maa kɛ la a gɛɛ ku zu mɛni lɛɛi, kɛɛ a ku su mɛni lɛɛ a nii kelee. Ŋule-wooi 86:5 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ-ŋai ŋi dia:

 • Le ɓe ku maa-kɔri ŋala-kɔlɔ-kpuai ŋi su e pilaŋ Ziova ŋɔsu-mɛni-lɛɛi ma?

 • Le mɛni ɓe ilii nɛ̃ɛi la a gɛɛ Ziova a I su mɛni lɛɛi?

 • Mɛni-ŋa kɛɛ leŋ ɓe a pɔri gɛi a gbanaŋɔɔ a gɛɛ lii-see kpaa kɛ-zu-tɔnɔ e kɛ kusama?

Kwa pɔri Ziova pɔɔkɔɔni leŋ a gɛɛ kɛ-zu-tɔnɔ e kɛ kusama? Tare-woo-ŋa 19:​11 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma:

 • Nuu ta a ilii ŋwana mɛni kɛ, le ɓe ya pɔri gɛi a gɛɛ ka kaloai kpɛtɛ?

Tãi taŋa kwa nua lii ŋwana mɛni kɛ. Nyiti a kɛ, le ɓe maa nɛ̃ɛi ku gɛ? VILOI su kaa, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma.

 • Viloi su, le ɓe sisɛi e gɛ a gɛɛ e diloai kpɛtɛ?

6. Iŋɛi kɛ ibɔlɔ da sisɛ-ŋai ditua-pere lɛlɛɛ-ŋai dia

Kwa lɛɣɛ a kubɔlɔ da sisɛ-ŋai, kwa ditua-pere lɛlɛɛ-ŋai da difii-kpɛɛ mɛni-ŋai kɔlɔŋ. Kwa pɔri kuŋɛi kɛi leŋ ditua-pere lɛlɛɛ-ŋai dia? VILOI su kaa, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma.

 • Le ɓe a pɔri kpɔnii ya a gɛɛ I ibɔlɔ da sisɛ-ŋai ditua-pere lɛlɛɛ-ŋai kaa?

Ziova a ŋɛi kɛ kutua-pere lɛlɛɛ-ŋai dia. 2 Kɔlɔnikɔ 16:9 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma:

 • Ilii a kɛ leŋ ya gɔlɔŋ a gɛɛ Ziova ŋɛi kaa nɔ itua-pere lɛlɛɛ-ŋai dia?

A nɛɛ maŋ pɔɔ e kɛ damaŋ lɛlɛɛ ma, maa mɛni a kɛ nii a gbanaŋɔɔ. Bere sii tɔnɔi ti su, kuɓaraŋ korai-ɓela da pɔara-mɛni-maa kɛ, kɛɛ dimɛni kpanaŋɔɔi nii Ziova ma

NUA TAŊA DA MO DIYƐƐI: “Ŋa lɛɛ pai nuu ta su mɛni lɛɛi, fɛɛ nuui ti e ŋgbera fe.”

 • Le mɛni ɓe maa nɛ̃ɛi kulii e kɛ a nɛ̃ɛ la a gɛɛ ku nua su mɛni lɛɛ?

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI YAA MAA-KƆRII

Ya pɔri kpɔŋ maa tɛɛi gɛ-zu-tɔnɔi korai-toli-kpɔŋ sui mɛni ma a ibɔlɔ da sisɛ-ŋai su mɛni lɛɛ, I di kelee di wɛli.

Gili-too-ŋa mare-kɛɛ-ŋai

 • Iyee a pɔri tɛɛi leŋ suɣɛɛ mɛni ma?

 • Le ɓe ya pai gɛi a kɛ mɛni ta a too ka iɓaraŋ Korai-nuu kaloai?

 • Le mɛni ɓe ya ŋwɛlii I Ziova pɔɔkɔɔŋ la a nua su mɛni lɛɛ?

Mɛni-kpɛtɛɛ ŋi kɛ

MƐNI TAKPƐNI-ŊA MAA-KƆRI

Berei kaa Zisɛ ŋɔmɛni-kɔɔŋ-maai dɔnɔ a kpɔŋ la kua a gɛɛ kufe nua dimɛni ŋa tee.

Ŋuru-kponoi Kula Iŋɛi (6:56)

I laai la maa nɛ̃ɛi ku kpera fe kɛ a kɛ gaa kukili-ŋa a gɛɛ kufe mɛni nyɔmɔɔ ta kɛ ni?

Kpera Fe Kɛɛ Kaa A Mɛni-ŋuŋ Nyii A Pa A Lii-see” (Nyeŋkeŋ, Bɔrɔŋ-kpalai 1, 2002)

Berei kaa naloŋ feerɛ nyii-ŋai kula ɓɛi suɣɛɛ mɛni e kɛ a damaa naai, di pɛlɛ dikie-ni wɛlii lai.

Kpɔara-laa E Kɛ Johny da Gideon Loai, Kɛɛ Dikaa Naa A Kaayɔɔ Tɔnɔ (6:42)

Bere sii takpɛni-ŋai kaa ka pɔri kaloai kpɛtɛi la mɛni ta a too ka iɓaraŋ-nuu loai a gɛɛ nii-seei korai-toli-kpɔŋ sui, su fe kara.

“Ka Kaloai Mɛni Kpɛtɛ A Wɛli-kɛ-maa Pere” (Nyeŋkeŋ, Gali-kalai 2016)

a Mɛni-ŋuŋ gɔlɔi kpɛɛ ŋai 6 pilaŋɔi berei ma wɛli-kɛ-maa a Korai-ɓela lii kula la a gɛɛ dife nɛɛ naa kɔlɔ-fela nyɔmɔɔ e taa-taa.

b Mɛni-ŋuŋ gɔlɔi kpɛɛ ŋai 7 pilaŋɔi berei ma kwa pɔri kuloai kpɛtɛi la a pa pɔni tɔɔ mɛni ma da mɛni-ŋai nyii gaa dɔŋ la woo mai.