Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

ZƐŊ-LƐƐI 13

Berei Lɛɛ Ɣala-mɛni Su-ɓela Daa Ɣala Laa Kara Lai

Berei Lɛɛ Ɣala-mɛni Su-ɓela Daa Ɣala Laa Kara Lai

A kɛ Ɣala kaa a wɛli-kɛ-maa, le mɛni ɓe nua tamaa nyii-ŋai moi a gɛɛ di kaa a ɣala-ɓelai daa ŋwana-lɔɔ mɛni tamaa kɛ lai? Gɔlɔŋ a gɛɛ ŋala-mɛni su-ɓelai ŋi di kaa a lɛɛ ɣala-ɓela nyii-ŋai Ɣala laa karai. Pere sii kɛɛ leŋ ɓe daa naa kara lai? Le ɓa ŋɔkili-ŋa-siai e pilaŋ nyiti ma? Nyaŋ le ɓe a pai gɛi e pilaŋ ma?

1. Lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela daa Ɣala laa kara leŋ a disɛŋ-lɛɛi?

Lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela daa “Ɣala ŋɔtɔ̃yai maa faleŋ a lɛɛ.” (Lomaŋ 1:​25) Gɔɔŋ-maa ɓa, ɣala-mɛni su-ɓela tamaa difa Ɣala laa lɛ dipolu-ɓelai dia. Kɛlɛ, Ŋala-kɔlɔi e mo a gɛɛ maa nɛ̃ɛi ku Ɣala laa kɔlɔŋ kukɛ doli la. (Lomaŋ 10:​13, 14, NWT) Mɛni nyɔmɔɔ a kɛ, ɣala-mɛni laa-tuɛ-ɓela taŋa da mo a gɛɛ gaa a Ɣala nĩa-mɛni. Kɛlɛ nyiŋi fe a tɔ̃ya. Ɣala fa wɔlɔ mɛni nyɔmɔɔ kɛ a nuu ta. (Zĩi 1:​13 lono.) Kɛlɛ, nɛɛ mɛni-ŋai ɣala-mɛni su-ɓela da nɛi, aa nua maa koya Ɣala ma.

2. Lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela daa Ɣala laa kara leŋ a ditua-pere?

Lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela difa tua a nua yɛɛ Ziova. Ŋala-kɔlɔi e mo a gɛɛ lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela ‘disɔnyɔŋ-ŋai mɛi koyaai e seri ŋele-kɔlɔŋ ma.’ (Mɛni-lɛɛi 18:5) Lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela daa diyee pu gɔmɛti mɛni-ŋa da kɔ mɛni-ŋa su a koraŋ ŋuŋdɔ tamaa nyii aa gɛ nua tamaa daa saai. Ɣala-mɛni laa tuɛ-ɓela taŋa da ŋwɛlii a tɔɔ-laa, mɛni ma da dipolu-ɓelai mare kɛ kapa mɛni ma. Ditua pere a nɛ a gɛɛ dife kpiŋ Ɣala kɔlɔŋ, nyaŋ maa fe nɛ̃ɛ ni di mo a gɛɛ dikaa a ɣala-ɓela.​—1 Zɔŋ 4:8 lono.

3. Le ɓa Ɣala ŋɔkili-ŋa-siai e pilaŋ lɛɛ ɣala-mɛni ma?

A kɛ mɛni-ŋai lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela daa gɛi a ilii ŋwana, I laai la Ziova ŋɔkili-ŋa siai kaa leŋ e pilaŋ dia? E nua wɛlini, kɛɛ nii ŋwanai a lɛɛ ɣala-mɛni laa-tua ɓela nyii-ŋai naa karai, dikɛ tua nyɔmɔɔ kɛ a dinuai. Ziova aa gono tee a gɛɛ a pai lɛɛ ɣala-mɛni kelee su karai, “nyaŋ dife pai ŋɔnɔ gaai.” (Mɛni-lɛɛi 18:​21) Tãi kpua yee mu, Ɣala a pai lɛɛ ɣala-mɛni kelee su karai.​—Mɛni-lɛɛi 18:8.

MƐNI TAMAA MAA-KƆRI

Mɛni tamaa maa-kɔri e pilaŋ Ɣala ŋɔkili-ŋa-siai ma a pa lɛɛ ɣala-mɛni ma. Mɛni tamaa maa-kɔri e pilaŋ mɛni-ŋai daa gɛi ma da berei maa fe nɛ̃ɛ ni I nɛɛ la naa a gɛɛ nyiŋi e I kpera mɛni maa-kɔrii e pilaŋ Ziova ma.

4. Ɣala fa nyee see ɣala-mɛni kelee mu

Nua tamaa laai la a gɛɛ ɣala-mɛni kaa yɛɛ pere takpɛni-ŋa nyii gelee a lii ɣala pɔi. Kɛlɛ tɔ̃ya ɓe ti? Maafiu 7:​13, 14 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ-ŋi ma:

 • Le ɓe Ŋala-kɔlɔi e mo e pilaŋ vulu-laa perei ma?

VILOI su kaa, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ-ŋi ma.

 • Ŋala-kɔlɔi e mo a gɛɛ Ɣala a nyee see ɣala-mɛni sii kelee mu?

5. Lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela difa Ɣala ŋɔwɛli-kɛ-maai lɛ

Lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela daa Ɣala laa kara a pere sii tamaa. Bere sii nyɔmɔɔi ŋi dɔnɔ ɓa diyee puɔɔ kɔ mɛni su. A gɛɛ ku gɔɔŋ-maa tɔnɔ kaa, VILOI su kaa. Gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ-ŋai ŋi dia.

 • Le ɓe ɣala-mɛni su-ɓela tamaa di gɛ World War II su?

 • Ikili-ŋa-siai kaa leŋ e pilaŋ mɛni-ŋai di gɛi ma?

Zɔŋ 13:​34, 35 da 17:16 lono. Gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ-ŋai ŋi dia:

 • I laai la Ziova lii a kɛ leŋ ɣala-mɛni su-ɓela da diyee pu kɔ mɛni su?

 • Lɛɛ ɣala mɛni su-ɓela daa mɛni nyɔmɔɔ tamaa kɛ. Pere sii kɛɛ leŋ ɓe yaa gaa la a gɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela difa Ɣala ŋɔwɛli-kɛ-maai lɛi?

Lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela difa Ɣala ŋɔwɛli-kɛ-maai lɛ

6. Ɣala a ŋwɛlii e nua ŋuŋ maa ɓo lɛɛ ɣala-mɛni yeei

Mɛni-lɛɛi 18:4 lono, a gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma:

 • Ilii a kɛ leŋ ya gɔlɔŋ a gɛɛ Ɣala a ŋwɛlii e nua ŋuŋ maa ɓo lɛɛ ɣala-mɛni yeei?

7. Kanaŋ mɛni maa-kɔrii e pilaŋ dɔ̃ya Ɣalai ma

Maa nɛ̃ɛi mɛni nyɔmɔɔ-ŋai lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela da gɛi, e gɛ I kpera mɛni maa-kɔrii e pilaŋ Ɣala ma? Ikili-ŋa sia I bilaŋ loŋ surɔŋ ta ma nyii kula naŋ woo mu, e ŋɔsãai siɣe e pilaŋ gɔɔ ma. E li e pɛlɛ mɛni nyɔmɔɔ-ŋa kɛi. Naŋ lii fe kɛ ni a naa a dua-pere. Le mɛni ɓe ve pai kɛi la a nɛlɛɛ a gɛɛ ku zurɔŋ-looi ŋi naŋ sɔŋ siɣe mɛni-kpɔlui a tɛɛi zui mɛni ma?

 • I laai la a pai kɛi a nɛlɛɛ a gɛɛ ku Ziova sɔŋ siɣe ku kpera mɛni maa-kɔrii e pilaŋ ma, kpɛni fei lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela da mɛni nyɔmɔɔ kɛi?

NUA TAŊA DA MO DIYƐƐI: “Mve laa ni a Ɣala kpɛni fei, ɣala-mɛni su-ɓela ɓe gɛi mɛni nyɔmɔɔ tamaa kɛ saa kɛ.”

 • Bere ɓe gaa la ikili-ŋa?

 • Le mɛni ɓe maa fe nɛ̃ɛ ni la ku nɛɛ naa mɛni nyɔmɔɔ-ŋai lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela da gɛi e gɛ ku kpera mɛni maa-kɔrii e pilaŋ Ziova ma?

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI YAA MAA-KƆRII

Lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela daa Ɣala laa kara a dilɛɛ sɛŋ-lɛɛi da mɛni nyɔmɔɔ-ŋai da gɛi. Ɣala a pai lɛɛ ɣala-mɛni su karai.

Gili-too-ŋa mare-kɛɛ-ŋai

 • Ikili-ŋa-siai kaa leŋ e pilaŋ mɛnii ma lɛɛ ɣala-mɛni su-ɓela daa nɛ da berei daa tua lai?

 • Ziova ŋɔkili-ŋa-siai kaa leŋ e pilaŋ lɛɛ ɣala-mɛni ma?

 • Le ɓe Ɣala a pai gɛi a lɛɛ ɣala-mɛni?

Mɛni-kpɛtɛɛ ŋi kɛ

MƐNI TAKPƐNI-ŊA MAA-KƆRI

Pere sii feerɛ maa-kɔri e pilaŋ berei ma ɣala-mɛni su-ɓela tamaa da Ɣala lii too la polui.

“I Laai La Ɣala-mɛni Kelee Kaa Tɔnɔ? Ɣala A Nyee See Gelee Mu?” (Zɛŋ-lɛɛi ŋi kaa jw.org fãai ŋa)

Le mɛni ɓe Ziova a ŋwɛlii la a gɛɛ ku vɛli gie ma a kuɓaraŋ korai-ɓelai?

“I Laai La Maa Nɛ̃ɛi Kukɛ Ɣala-mɛni Ta Su?” (Zɛŋ-lɛɛi ŋi kaa jw.org fãai ŋa)

Ɣala-mɛni laa-tuɛ-nuu ta ŋɔɣala-mɛnii e nii too polu. Kɛlɛ, nyiti fe gbera ni dɔ̃yai maa-kɔrii e pilaŋ Ɣala ma.

“Mɛnii Gɛ Ɣala-mɛni Laa-tuɛ-nuu Ta Kɛ Kula Ŋɔɣala Pɛrɛi Mui” (Kɛ-a-iŋɛi!, Nyeŋ-yeŋ 2015)

Ɣala-mɛni su-ɓela daa lɛɛ mɛni-ŋa ɓo a Ɣala laa a koraŋ tamaa nyii a gɛ nua di gaa yɛɛ Ɣala ŋwana-lɔɔi, nyaŋ ve kpaani kumɛni ma. Dɔ̃yai maa-kɔri e pilaŋ nɛɛ-ŋai ti zaaɓa ma.

“Nɛɛ-ŋai Nyii Gɛi Nua Dikɛ Gaa Yɛɛ Ɣala Fe Ku Wɛlini” (Nyeŋkeŋ, Bɔrɔŋ-kpalai 1, 2013)

a A gɛɛ ku mɛnii kaa Mɛni-lɛɛi kɔlɔi e lɛɛ ɣala-mɛni toli la a nɛnii nyii naa ɓa Babelɔŋ Kɛtɛi, Mɛni-ŋuŋ-ŋai Gɔlɔi Kpɛɛ-ŋai 1 kaa..