Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

ZƐŊ-LƐƐI 12

Le Ɓe Pai Kpɔnii Ya a Gɛɛ I Kanaŋ Ŋala-kɔlɔi Maa-kɔrii?

Le Ɓe Pai Kpɔnii Ya a Gɛɛ I Kanaŋ Ŋala-kɔlɔi Maa-kɔrii?

Ŋala-kɔlɔi maa-kɔriɛ kaa a mɛni lɛlɛɛ. Kɛlɛ gɛ laa fa kɛ a nɛ̃ɛ a tãi kelee. Tãi ta, ya pɔri ikili-ŋa siai a kɛ ya pai kanani Ŋala-kɔlɔi maa-kɔrii. Le mɛni ɓe nɛlɛɛi la I kɔ a gbanaŋɔɔ a gɛɛ I kanaŋ Ŋala-kɔlɔi maa-kɔrii? Le ɓe pai kpɔnii ya a gɛɛ ifii fe kpɛɛ a nɛɛ maŋ ikɛ tɛɛ mɛni-kpɔlu-ŋa su?

1. Le ɓe Ŋala-kɔlɔi maa-kɔriɛ kɛ a mɛni-kpanaŋ?

“Ɣala ŋɔwooi kaa a vulu gɛɛ tii kɛ.” (Ibulu 4:​12) Ŋala-kɔlɔi mɛni kpanaŋɔɔi kpɛni fei, a Ɣala ŋɔkili-ŋa-siai da ŋɔwɛli-kɛ-maai lɛ imɛni ma. A kpɔŋ ya a gɛɛ ife mɛni maa-kɔri nɔ, kɛlɛ a tɔ̃ya tare da kili-kɛ-zu tɛɛ ipɔ. Mɛni kɛtɛi ɓa, Ŋala-kɔlɔi a kpɔŋ ya a gɛɛ ikɛ a Ziova naoi. Ya Ŋala-kɔlɔi maa-kɔri, ikɛ-ɣeniɛi ŋuŋ a pai kɛi ma.

2. Le mɛni ɓe nɛlɛɛi la ku gɔlɔŋ a gɛɛ dɔ̃yai Ŋala-kɔlɔi sui mɛni kpanaŋɔɔi?

Dɔ̃yai Ŋala-kɔlɔi sui kaa yɛɛ tɔɔ-sãa mɛni kpanaŋɔɔ. Nya ɓe gɛ Ŋala-kɔlɔi kɛ ku fɔrɔ a gɛɛ ku ‘tɔ̃ya ya, kufe gɔlɛ.’ (Tare-woo-ŋa 23:​23, NWT) A lɛɛ kukili-ŋa a gɛɛ dɔ̃yai Ŋala-kɔlɔi sui mɛni kpanaŋɔɔi, a pai kpɔnii kua a gɛɛ ku kanaŋ Ŋala-kɔlɔi maa-kɔrii a nɛɛ maŋ kukɛ tɛɛ mɛni-kpanaŋ-ŋa su.​—Tare-woo-ŋa 2:​4, 5 lono.

3. Ziova a kpɔŋ maa tɛɛ leŋ ipɔ a gɛɛ I kanaŋ Ŋala-kɔlɔi maa-kɔrii?

Ziova nyii gaa a ŋwala-wala kelee Ɣalai, gɛ ɓo ŋɔnɔ a Ikpɛtɛ-nuu da Ilaoi, a ŋwɛlii a gɛɛ e kpɔŋ maa tɛɛ ipɔ I mɛni maa-kɔri e pilaŋ ma. A pɔri tii kɛi ikponoi a gɛɛ ‘I nĩa-mɛni kɛ, I tii kɛ nĩa-mɛni lɛlɛɛi mɛni ma.’ (Felepiɛŋ 2:​13 lono.) Mɛni ma, a kɛ ya ŋwɛlii a kpɔŋ maa a gɛɛ I Ŋala-kɔlɔi maa-kɔri kpaa I tii kɛ a mɛnii ya maa-kɔrii, Ziova a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ipɔ. A kɛ ya ŋwɛlii a kponoi kpanaŋ a gɛɛ iyee e tɛɛ imɛni-kpanaŋ-ŋa dia kpaa I lɛɛ itɔɔi nua da tɔɔ ya, a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ipɔ. Ziova fɛli a tãi kelee a gɛɛ e kpɔŋ maa tɛɛ ipɔ a gɛɛ I kanaŋ Ŋala-kɔlɔi maa-kɔrii.​—1 Tɛsɛloniɛŋ 5:​17.

MƐNI TAMAA MAA-KƆRI

Berei kaa ya pɔri kanani la Ŋala-kɔlɔi maa-kɔrii a nɛɛ maŋ tãi tamaa fe kɛ iyeei kpaa nua da tɔɔ ya. Gɛ ni, berei kaa Ziova a pai kpɔŋ maa tɛɛi la ipɔ a gɛɛ I kanaŋ Ŋala-kɔlɔi maa-kɔrii.

4. Iɣala-kɔlɔi maa-kɔriɛ maa mɛni siɣe a gbanaŋɔɔ

Tãi taŋa kwa kɛ a ku kpaaŋɔɔ a tii tamaa kukɛ gaa yɛɛ tãi tamaa fe kuyeei Ŋala-kɔlɔi maa-kɔri mɛni ma. Le ɓa pɔri kpɔnii kua? Felepiɛŋ 1:​10 (NWT) lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ-ŋai ŋi dia:

 • “Mɛni-ŋai nyii mɛni kpanaŋɔɔi” ikɛ-ɣeniɛi sui taŋa ɓa le?

 • Ya pɔri Iɣala-kɔlɔi maa-kɔriɛ maa mɛni siɣei leŋ a gbanaŋɔɔ?

 1. A kɛ ya ŋãya pu bɔki su I lɛɛ pai kɔni pui zu, gɔnii fe pai pɔrii bɔkii su

 2. A kɛ ya gɔnii pu bɔkii su fulɔi, ya pai pɔrii ŋãyai damaa pui zu. Bere sii tɔnɔi ti su, a kɛ ya ‘mɛnii nyii mɛni kpanaŋɔɔi’ pu fulɔi ikɛ-ɣeniɛi su, ya pai pɔrii gɛi, I ŋɔnɔ pɔri mɛni takpɛni-ŋa kɛi

Ŋala-kɔlɔi maa-kɔriɛ a kulii laa ku Ɣala mɛnii su​—zukulai ɓa a gɛ a gɛɛ ku gɔlɔŋ a gɛɛ maa nɛ̃ɛi ku Ɣala kɔlɔŋ, ku vɛli. Maafiu 5:3 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ ŋi ma:

 • Mɛni lɛlɛɛ kɛɛ leŋ ɓe kwa zɔlɔ ɓo kwa Ŋala-kɔlɔi maa-kɔriɛ maa mɛni siɣe a gbanaŋɔɔ?

5. Tɔɔ a gbanaŋɔɔ nua da tɔɔ ya

Tãi ta, nua taŋa da kɔ di ilii too polu a gɛɛ ife Ŋala-kɔlɔi maa-kɔri. Francesco ŋɔmɛni-kɔɔŋ-maai kaa. VILOI su kaa, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ-ŋai ŋi dia.

 • Viloi su, Francesco naoi-ni da ŋɔkaayɔɔi su-ɓela di tua leŋ tãi e lono la dipɔ e pilaŋ mɛnii ma e kɛ maa-kɔrii?

 • Mɛni lɛlɛɛ kɛɛ leŋ ɓe e zɔlɔ ɓo gɛɛ aa lɛɛ dɔɔi a gbanaŋɔɔ?

2 Temete 2:​24, 25 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ-ŋai ŋi dia:

 • Ikaayɔɔi da ilaoi-ni lii kaa leŋ e pilaŋ mɛnii ya maa-kɔrii ma?

 • Yɛɛ berei gaa la ŋala-kɔlɔ-kpua-ŋai ŋi sui, ya pɔri tuai leŋ a kɛ nuu ta lii fe laa ni a gɛɛ ya Ŋala-kɔlɔi maa-kɔrii? Le mɛni ma?

6. Ikili tɔɔ Ziova ma a gɛɛ e kpɔŋ maa tɛɛ ipɔ

Kwa lɛɣɛ a Ziova, a kulii kula a gɛɛ ku nĩa-mɛni kɛ. Kɛlɛ, a kɛ a gbanaŋɔɔ a gɛɛ ku kutua-pere maa faleŋ, ku kukɛ-ɣeniɛi kɛ yɛɛ berei a ŋwɛlii lai. A kɛ bere ɓe gaa la ikili-ŋa, ifii fe kpɛɛ. Ziova a pai kpɔŋ maa tɛɛi ipɔ. VILOI su kaa, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ-ŋai ŋi dia.

 • Viloi su, mɛni maa-faleŋɔɔ-ŋa kɛɛ leŋ ɓe Jim e gɛ a gɛɛ e Ziova lii laa?

 • Le ɓe ilii kula e pilaŋ ŋɔmɛni-kɔɔŋ-maai ma?

Ibulu 11:6 lono, gɛ ni ka lono e pilaŋ mare-kɛɛ-ŋai ŋi dia:

 • Le ɓe Ziova a pai gɛi diai “gɔrii” mɛni ma kpaa nuai kɔi a gbanaŋɔɔ a gɛɛ di gɔlɔŋ, di nĩa-mɛni kɛi?

 • Le ɓe nyiŋi a nɛi ya e pilaŋ Ziova ma a berei kaa ya kɔi la a gɛɛ I Ŋala-kɔlɔi maa-kɔri?

NUU TA A PƆRI I MARE KƐI: “Ya Ŋala-kɔlɔi maa-kɔrii a Ziova Ŋɔsere-faa Kɛ-ɓelai le mɛni ma?”

 • Ya pɔri mare-kɛɛ ŋi sukulai leŋ?

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI YAA MAA-KƆRII

Ŋala-kɔlɔi maa-kɔriɛ a pɔri kpɔnii ya a gɛɛ I wɔlɔ-wɔlɔ fulu-laa ŋaa-nɛ̃ɛ kula berei maŋ gɛ laa fe nɛ̃ɛ ti la a tãi kelee. Kanaŋ ikili tɔɔi Ziova ma, nyaŋ a pai I fela fei.

Gili-too-ŋa mare-kɛɛ-ŋai

 • Le ɓe dɔ̃yai Ŋala-kɔlɔi sui mɛni kɛ a gbanaŋɔɔi?

 • Ya pɔri “mɛni-ŋai nyii mɛni kpanaŋɔɔi” ikɛ-ɣeniɛi sui kɔlɔnii leŋ?

 • Maa nɛ̃ɛi I Ziova mare kɛ a gɛɛ e kpɔŋ ya I kanaŋ Ŋala-kɔlɔi maa-kɔrii le mɛni ma?

Mɛni-kpɛtɛɛ ŋi kɛ

MƐNI TAKPƐNI-ŊA MAA-KƆRI

Pere sii naaŋ kaa nyii aa kpɔŋ nua tamaa dia a gɛɛ di tii kɛ a ditãi a nɛlɛɛ.

“Berei Ya Pɔri Tii Kɛi La A Itãi A Nɛlɛɛ” (Kɛ-a-iŋɛi!, Nyeŋ-yeŋ 2014)

Berei kaa Ziova e kpɔŋ maa tɛɛ la nɛni ta pɔ nyii bɔŋ lii fe kɛ ni a nɛ̃ɛ a berei e kɛ kɔi la a gɛɛ e Ɣala nĩa mɛni kɛi

Ziova A Kukponoi Kpanaŋ A Gɛɛ Ku Tɛɛ Kumɛni-kpɔlu-ŋai Su 5:05

Berei kaa naloŋ tɔnɔ e mɛni lɛlɛɛ sɔlɔ ɓo la gɛɛ ŋɔnɛnii aa tɔɔ a gbanaŋɔɔ ŋɔmɛni-kpɔlu-ŋai su.

Ŋa Li A Gɛɛ Ŋa Dɔ̃yai Sukɔɔŋ 6:30

Tãi taŋa nua da mo a gɛɛ Ziova Ŋɔsere-faa Kɛ-ɓelai da kaayɔɔ ŋaa kɔlɛ. Kɛlɛ tɔ̃ya ɓe ti?

“Ziova Ŋɔsere-faa Kɛ-ɓelai Da Kaayɔɔ Ŋaa Kɔlɛ Kpaa Da Di Kɛ Zu Tɔnɔ?” (Zɛŋ-lɛɛi ŋi kaa jw.org fãai ŋa)