Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ɣâla Láa Ɓa Gbɛ̂ɛ?

Ɣâla Láa Ɓa Gbɛ̂ɛ?

Ɣâla láa-maa-nɛ̃ɛ laa támaai yɛ̂ɛ: Ŋwala-wala Kélee Ɣâlai, Sɛŋ Kélee Kpɛtɛ Nuu, da Ǹúu-namui. (Zôo 34:12; Ikilisiati 12:1; Danîa 2:​47) Kɛ́ɛ I náa kpɔ́ɔ kɔ́lɔŋ?