Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

 M̀ARÊ-KƐ́I 14

Ya Pɔri Íkâpai Kɔlɛi Léŋ A Táre-pere?

Ya Pɔri Íkâpai Kɔlɛi Léŋ A Táre-pere?

“Ŋéniɛi su-sɛŋ wɛ́liɛɛ a pa a kôlo-laa. Ǹúui lii-nɛ̃ɛ mɛni wɛ́lini, lɔɔ-kpeleɛɛ da mii-sɛŋ lɛ́lɛɛ támaa miɛɛi, va tɔɔ.”

Táre-woo-ŋa 21:17

“Kpa-soŋ-nuu káa a kpa-pili-nuu ŋɔluɛ.”

Táre-woo-ŋa 22:7

“À kɛ̀ tí, káai ŋí gbɛ̂ɛ ɓé ŋwɛ̂lii e kɔni-yeŋ-keŋ kôyaa tɔɔ va see fúlɔi e dɔɔ-sɛŋ-kao su see é gáa à kɛ̀ gáa ǹyée ŋá é gbɛɛ la? À wala kɛ́ tí, é máŋ gɔ́ɔ pîlaŋ, pɔri maa fé mì é gbɛɛ, ǹúui kèlee pâi gâai da pâi pɛlɛɛ̂i a ɣɛ́lɛ-maa kulaa ma gbonoi, diyɛɛ, ‘Ǹalôŋ ŋí ɓé pɛ̀lɛ ŋɔkɔni-yeŋ-keŋ tɔɔ ma, kɛ́lɛ, pɔri fé mì e gbɛɛ.’”

Lûu 14:28-30

“Tãi dí dílaa mìi la dí pelai, Zîsɛ è mò ŋɔpôlu-ɓelai dîa, nyɛɛi: ‘Ka bɛnɛ-ŋai ŋá tɛ́ ma nyii lɛɛi, à gɛ́ɛ dífe kara.’”

Zɔ̂ŋ 6:12