Lí zu-pere

Gbɛ̂ɛ Ɓe Ŋéniɛi Káa Sâa Ŋɔwala-walalaai Mui?

Gbɛ̂ɛ Ɓe Ŋéniɛi Káa Sâa Ŋɔwala-walalaai Mui?

I laai la . . .

  • Ɣâla ɓé?

  • núu-kpune ɓé?

  • kpaa núu takpɛ́ni?

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI

“Nɔii kélee káa ŋwana-lɔɔ-nuui ŋɔwala-walai yée mu.”—1 Zɔ̂ŋ 5:​19.

“Ɣâla ǹóŋ e pà . . . à gɛ́ɛ é dɛ̂ɓele ŋɔtíi su kara.”—1 Zɔ̂ŋ 3:8.

LÉ MƐNI LƐ́LƐƐ ƁÉ YA PƆRI ZƆLƆ ƁÓI NYÍŊI SU

Ya pâi gɔ́lɔnii m̀ɛnii gɛ̀ mɛni nyɔ́mɔɔ káa sâa kɛ́i ǹɔii ma.​—M̀ɛni-lɛɛi 12:12.

Ya pâi m̀ɛnii kɔ́lɔnii gɛ̀ ǹɛ́lɛɛi l laa la à gɛ́ɛ kúɣeniɛi maa a pâi fálenii é ŋɔ́nɔ kɛ́ a ǹɛ́lɛɛ.​—1 Zɔ̂ŋ 2:​17.

KWA PƆRI LAAI A M̀ƐNI-ŊAI ŊÂLA-KƆLƆI A MÒI?

Ôowei, mɛni-ŋuŋ saaɓa mɛni ma:

  • Sêtɔŋ ŋɔkɛmɛi-laai su a pâi karai. Ziova aâ gbɛ́tɛ à gɛ́ɛ é Sêtɔŋ ŋɔkɛmi-laai núu-kpune mɛi kpera. Aâ gono tee à gɛ́ɛ “a pai . . . Dɛ̂ɓelei su karai,” gɛ̀ ní, m̀ɛni nyɔ́mɔɔ-ŋai Sêtɔŋ a gɛ́i nɔii mai, é gula nɔii ma.​—Ibulu 2:14.

  • Ɣâla aâ Yîsɛ siɣe à gɛ́ɛ é kɛ́ a kâloŋ ǹɔii mɛi. Yîsɛ fé yɛ̂ɛ ŋéniɛi ŋí mɛi kâloŋ (sêtɔŋ) nyii ǹii nyɔ̂mɔɔi goi, nyaŋ gbáaŋɔɔ nɔ́ gbîŋ mɛni ma. Ɣâla è wɔlɔ lóno é pîlaŋ Yîsɛ ŋɔkâloŋ-laai ma, è m̀o nyɛɛi: “A pâi diai malôŋ kâai dífii kpɛɛi, da gôlo-ɓelai. . . A díŋuŋ maa ɓò é díkula diai yêei díluâni, da m̀ɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́-ɓelai.​”—Ŋule-wooi 72:13, 14.

  • Ɣâla fa lɛ́ɛ kɛ́. Ŋâla-kɔlɔi è mò a zu ponoɔɔ nyɛɛi: “Ɣâla fa lɛ́ɛ kɛ́.” (Ibulu 6:​18 NW) Tɔ̃yâ ma, Ziova a gono tee à gɛ́ɛ a pâi mɛni ta kɛ́i, fɛ̂ɛ nɔ́ maa mɛni tí é kɛ! (Azaya 55:10, 11) “Nyaŋ a pai nɔii ŋɔmɛi-núui kulai nɔii su.”​—Zɔ̂ŋ 12:31.

ÍKILI ŊA SIA I BÎLAŊ

Ŋéniɛi a pâi kɛ́i léŋ Dɛ̂ɓelei sukara tãi pôlu ma?

Ŋâla-kɔlɔi è m̀arê-kɛ́i ŋí su kula ŊULE-WOOI 37:10,11 da M̀ƐNI-LƐƐI 21:​3, 4 su.