Lí zu-pere

Ŋéniɛi a pâi Kɛi Léŋ Tínaa-tuɛ-pere?

Ŋéniɛi a pâi Kɛi Léŋ Tínaa-tuɛ-pere?

Ŋéniɛi ŋí kɛ́-pere a pâi . . .

  • lɛɛi nɔ́ tí?

  • nyɔ̂nii?

  • lɛ́lɛɛi?

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI

“Ɣâla . . . a pai diŋɛ́i-ya kélee kɔ́ɔ̂i diŋɛ́i, saa-mɛni fé ŋɔ́nɔ pai kɛi naa, maloŋ-see-ɓoɔ fé ŋɔ́nɔ pai kɛi naa, kpaa máŋ wɔ́lɔ, kpaa máŋ mɛni-soli, kpɛ́ni fêi, mɛni pɔlɔ-ŋai daâ tɛɛ.”—M̀ɛni-lɛɛi 21:3, 4, Gbanaŋ-Woo-Kɛɛ Ninai.

LÉ MƐNI LƐ́LƐƐ ƁÉ YA PƆRI ZƆLƆ ƁÔI NYÍŊI SU

Ya pâi tíi kɛ́i nyii ya pâi ŋ̀á-nɛ̃ɛ kulai.—Azaya 65:21-23.

Kɔlɔ-fela kpaa máŋ mɔ̃lɛ-laa fé pâi kɛ́i ɣéniɛ.—Azaya 25:8; 33:24.

Ya ka íkáayɔɔi da íɓarâŋ-ŋai ka pâi kɛ́i kakîe ma wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ lii-see da lii-laa su.—Ŋule-wooi 37:11, 29.

KWA PƆRI LAAI A M̀ƐNI-ŊAI ŊÂLA-KƆLƆI A MÒI?

Ôowei, mɛni-ŋuŋ feerɛ mɛni ma:

  • Pɔri-maa káa Ɣâla mì à gɛ́ɛ é ŋɔkono-tee-ŋai ŋa-see kɛ. Ŋâla-kɔlɔi è mò nyɛɛ, Ziova nya tɔnɔ ɓa ŋwala-wala kélee Ɣâlai, kpɛ́ni fêi, ŋɔwala-walalaai kóyaŋ fé m̀a. (M̀ɛni-lɛɛi 15:3) Maa mɛni ma, pɔri-maa káa mì à gɛ́ɛ é kúɣeniɛi maa-fáleŋ é gɛ̀ ŋɔ́nɔ a ǹɛ́lɛɛ, kpɛ́ni fêi Ŋâla-kɔlɔi è mò nyɛɛ, “mɛni kélee bɔri-maa káa Ɣâla mì.”—Maafîu 19:26.

  • Ɣâla ŋɔkono-teei ŋa-see kɛ líi káa goi. Ŋâla-kɔlɔi è mò nyɛɛi, gáa a Ziova nî̃a-mɛni à gɛ́ɛ é zaa-ɓelai mu siɣe saa yêeì.—Zôo 14:14, 15.

    Ŋâla-kɔlɔi è ŋɔ́nɔ mò à gɛ́ɛ Ɣâla Ǹóŋ, Yîsɛ Kôrai kɛ́ɛ ǹɔii mai è kɔlɔ-fela ɓela támaa ɓálo. È gɛ̀ tí lé mɛni ma? Kpɛ́ni fêi è kɛ̀ ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ é gɛ̀. (Mâki 1:40, 41) Yîsɛ kɛ́ɛ ǹɔii mai, a káa tûa nɔ́ yɛ̂ɛ Nâŋ, kpɛ́ni fêi, è kɛ̀ a ǹî̃a-mɛni à gɛ́ɛ é kpɔŋ maa tɛɛ golo-ɓelai pɔ.—Zɔ̂ŋ 14:9.

    M̀ɛni ma, kwa pɔri laai la à gɛ́ɛ Ziova da Yîsɛ Kôrai da ŋwɛ̂lii dí kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ à gɛ́ɛ kú wɔlɔ-wɔlɔ fúlu-laa sɔlɔ ɓó.—Ŋule-wooi 72:12-14; 145:16; 2 Pitɛ 3:9.

ÍKILI ŊA SIA I BÎLAŊ

Lé ɓé Ɣâla a pâi gɛ́i à gɛ́ɛ é kúɣeniɛi maa-fáleŋ é gɛ́ a ǹɛ́lɛɛ?

Ŋâla-kɔlɔi è marê-kɛ́i ŋí su kula MAAFÎU 6:9, 10 da DANÎA 2:44 su.