Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

 Ŋulei 149

Sɛɣɛ̂i Fé Tɛɛ M̀aa-tee-sɛŋ Mɛni Ma

Sɛɣɛ̂i Fé Tɛɛ M̀aa-tee-sɛŋ Mɛni Ma

Dãanlôo Kɛ:

(Lûu 22:20)

 1. Kúnâŋ, Ziova Ɣâla,

  kúkaa sâa tɔɔ̂i íŋɛ́i,

  Í wɛli-kɛ-maa kɛ́tɛ

  lɛ́ núu fé pɔ̂rii nɛ̂i.

  I Ílóŋ tɔnɔi tɛ́ɛ,

  é fúlu-laa tɛ́ɛ kúpɔ́.

  Sɛŋ ta fé naa é kɛ́ a dɛɛ

  m̀ɛlɛ-seei ma I gɛ́i.

  (VAA-MU-WOO)

  Ŋɔfúlu-laai ɓé kúŋuŋ ma ɓó.

  Ŋɔfúlu-laa ŋãai ɓé nyíŋi kɛ.

  A kúlii kélee,

  kwa pâi I sɛɣɛ̂i fêi a ɣele kélee.

 2. È kɛ̀ a níi kélee Zîsɛ

  è zâlai kula.

  Wɛli-kɛ-maa ɓé gɛ́ é

  vúlu-laa maa waai tɛɛ.

  Kili-kɛ-zu fé kɛ́ ní kúyêei é

  lɛɛ pa pâi.

  Sâa, gili-kɛ-zui kúyêei ɓa vúlu-laai

  nyii è dɛɛi.

  (VAA-MU-WOO)

  Ŋɔfúlu-laai ɓé kúŋuŋ ma ɓó.

  Ŋɔfúlu-laa ŋãai ɓé nyíŋi kɛ.

  A kúlii kélee,

  kwa pâi I sɛɣɛ̂i fêi a ɣele kélee.