Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai​—Gbɛ̂ɛ-ni Ɓa Kûa?

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai​—Gbɛ̂ɛ-ni Ɓa Kûa?

Ya ŋwɛ̂lii I mɛni támaa kɔ́lɔŋ é pîlaŋ Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai dîa?