Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Zôo Mai

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Zôo Mai

Mɛni kili-too-ŋa é pîlaŋ Ŋâla-kɔlɔ-kpuai ma Zôo è bɔ̃yɛi, m̀ɛnii nyii a pɔri kpɔnii kûa ku Ɣâla ŋɔtɔ̃yâ-laai à gɛ́ɛ e kɛ a Kâloŋ ŋéniɛi gwaa kélee mɛi káa.