Lí zu-pere

Ɣâla Drama-ŋa

Drama-ŋa dãanlôo kɛ nyii-ŋai di pîlaŋɔi Ɣâla pɔlɔ-ŋa dîa i gáa m̀ɛnii ya pɔri maa-kɔ́ri zuɓela yéeì da m̀ɛni-ŋai kɛi.

 

Zɛŋ ya gɔ̂rii vé zîi-wooi ŋí su.

Ya pɔri sãa káai zîi-wooi ŋí su gɔlɔ-laa-ŋai ŋí ma: