Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔlɔ-laai ya gɔ́rii, gɔlii fé gáa ní.

Lí gɔ́ɔ pîlanii laai ma, kpaa lúaŋ gɔlɔ-pɔ̃yɛi ŋí ma m̀u perei.

Sãa kɔ́ri JW.ORG fãa ŋa

Kɔlɔ sîi támaa kɔ́ri jw.org fãa ŋa.

M̀ɛni-ŋai Ŋâla-kɔlɔi Sui

Ŋâla-kɔlɔi ŋɔmarê-kɛɛ-ŋai sukulai taŋa káa I kpɔŋ maa sɔlɔ ɓó íkaayɔɔ̂i mɛni ma.

Gɔlɔ Nina-ŋai Kwa Dílɛi

Zãa nina-ŋai vãai ŋai káa.

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai Maa Mɛni Kɔ́lɔŋ

Mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ kûa. Kúkoyâŋ-ŋai toôi kɔ́ri, berei káa ya pɔri lonoi la kúpɔ, da berei ya pɔri kú marê kɛ́i la à gɛ́ɛ kú Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ ya.