Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ƐTƐ 6-10

Ɛtɛ È Lii-kpele Kɛ̀ É Marâŋ-ŋa Maa Mɛni Pu Fúlɔi Gɛ́ɛ Ziova Láa Da Ŋɔnûai Maa-kɔ̃ɔi

Ɛtɛ È Lii-kpele Kɛ̀ É Marâŋ-ŋa Maa Mɛni Pu Fúlɔi Gɛ́ɛ Ziova Láa Da Ŋɔnûai Maa-kɔ̃ɔi
GÁA

Ɛtɛ è kɛ̀ a nii-kpeleɛ, gbáaŋɔɔ Ziova da ŋɔnûai mɛni ma

8:3-5, 9

  • Ɛtɛ da Mɔdikai díŋuŋ ma è kɛ̀ a m̀ôɔ. Kɛ́lɛ, dɔ̂ŋ Emaŋ è kɛ̀ ŋwɛ̂lii gâloŋ é dɛɛ̂i Zûu-ŋai kélee paa mɛni mai, duŋ è nâa seri ǹɔii-kpiniŋ gwaa kélee

  • Ɛtɛ è gili kula ŋɔfúlu-laai su, é lí gâloŋ pɔ́ berei máŋ vé doli ni lai. È pɛ̀lɛ a gâloŋ kɔ́ɔ gɛ́ wɔ́lɔ ma ŋɔnûai mɛni ma, gɛ gberai fé à gɛ́ɛ é dɔ̂ŋ nyɔ́mɔɔi tí maa fáleŋ

  • Dɔ̂ŋ-ŋai kélee gâloŋ yée pɔ́ɔ è kɛ̀ zui, núu ta kélee fa káa maa fáleŋ. M̀ɛni ma, gâloŋ è mò Ɛtɛ da Mɔdikai dîa à gɛ́ɛ dí tɔ̂ŋ nina kpɛtɛ

Ziova è ŋɔnûai ŋuŋ ma ɓô

8:10-14, 17

  • Dɔ̂ŋ ninai nyii dí dɛɛi ɓé gɛ Zûu-ŋai dí díkpîŋ maa-kɔ̃ɔ.

  • Zoo sia-ɓelai dí lí a dɔ̂ŋ ninai maa-tuŋ ǹɔii-kpiniŋ-ŋai kélee su a maa félaa, à gɛ́ɛ Zûu-ŋai dí díkpîŋ maa-kɔ̃ɔ díkpɔara-ɓelai yêei

  • Nûa támaa dí díkpîŋ kɛ a Zûu-ŋa kpɛ́ni fêi, dí gáa à gɛ́ɛ Ɣâla è kɛ ŋɔnûai pôlu