Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Vûu-laɣii 7-13

ƐTƐ 6–10

Vûu-laɣii 7-13
 • Ŋulei 131 da Ɣâla Fɛliɛ

 • Goyâŋ Láa Ɓó Wooi (Mîni 3)

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

 • Ɛtɛ È Lii-kpele Kɛ̀ É Marâŋ-ŋa Maa Mɛni Pu Fúlɔi Gɛ́ɛ Ziova Láa Da Ŋɔnûai Maa-kɔ̃ɔi”: (Mîni 10)

  • Ɛtɛ 8:3, 4—Berei máŋ Ɛtɛ ŋuŋ ma è kɛ̀ la a m̀ôɔi, è kɛ̀ a gbáaŋɔɔ ŋɔnûai mɛni ma (ia-E kɔlɔi 143 ¶24-25)

  • Ɛtɛ 8:5—Ɛtɛ è lono Gâloŋ Atasɛra pɔ́ a ɓaa-kɛ-maa pere (w06-E 3/1 11 ¶8)

  • Ɛtɛ 8:17—Ǹûai dífe kɛ ni a Zûu-ŋai dí támaa ɣele dí nâa díkpîŋ kɛ̀ a Zûu-ŋa (w06-E 3/1 11 ¶3)

 • Mɛni-ŋuŋ-ŋa Kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi Su A Gbanaŋɔɔ: (Mîni 8)

  • Ɛtɛ 8:1, 2—Duɛ-mɛnii Zeeka è mòi tãi è kɛ̀ pâi saai lai à gɛ́ɛ Bɛŋsimaŋ ŋɔsuui su-ɓela dí kɛ̀ pâi nûa ‘kɔ̂liŋ ŋákɔlɛi, ŋá-see è kɛ̀ léŋ? (basí ia-E kɔlɔi naa 142 mai)

  • Ɛtɛ 9:10, 15, 16—Berei máŋ dɔ̂ŋ è mò la à gɛ́ɛ Zûu-ŋai dí díkpɔara-ɓelai kɔ̂liŋ see a wala-wala-laai, lé mɛni ɓé dífe gɛ́ ni lai? (w06-E 3/1 11 ¶4)

  • Lé ɓé Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni mai nɔ́ɔ-kuui ŋí sui è nɛ ḿa é pîlaŋ Ziova mai?

  • Lé mɛni ɓé ŋá m̀aa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni mai su nɔ́ɔ-kuui ŋí sui, nyii ŋá pɔri nɛ̂i nûa dîa ŋâla-woo-ɓo tíi sui?

 • Ŋâla-kɔlɔ-kpuai Nóno Mɛni Mai: Ɛtɛ 8:1-9 (Mîni 4)

ŊÂLA-WOO-ƁO TÍI KƐ A GBANAŊƆƆ

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

 • Ŋulei 118

 • Íyée See Kúŋɔ̃yâ-ŋai Mu”: (Mîni 15) Kpɔŋ-mɛni-ɓoɔ. Mo Ǹûai Dîa dí m̀ɛni lɛ́lɛɛ-ŋai ɓó dí gɛ́i díkɛɛ ŋ̀ɔ̃yâ-ŋai seei kulai tãi dí pa la Kôrai Ŋɔsaa mɛni kili-too-ŋa kpɔŋ ma góraŋ pɔlɔi su. Nɛɛ naa ǹûai dí berei káa kôrai-nuu tɔnɔ ta è gɛ́ la góraŋ pɔlɔi su.

 • Kôrai-toli-kpɔŋ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ: ia-E kɔlɔi ŋuŋ 10 ¶12-21 da gili-too ŋa marê-kɛɛ-ŋai gɔlɔ-laai 91 ma. (Mîni 30)

 • M̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Kú M̀aa-kɔ̂rii Kili-too Ǹûai Ŋa, I Lono A Gbua É Pîlaŋ Nɔ́ɔ-Kuui Ninai Ŋɔ̂i Ma (Mîni 3)

 • Ŋulei 147 da Ɣâla Fɛliɛ