Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Zîsɛ Ŋɔmaa-tee Sɛŋ Sârai, Zaa-ɓelai Da Pâi Dí Mu Siɣei Saa Yêei

Zîsɛ Ŋɔmaa-tee Sɛŋ Sârai, Zaa-ɓelai Da Pâi Dí Mu Siɣei Saa Yêei

Kôrai Ŋɔsaa mɛni kili-too-ŋa kpɔŋ a pere lɛ́lɛɛ laa ɓó à gɛ́ɛ kú kúkili ŋa sia kú bîlaŋ m̀ɛni lɛ́lɛɛ-ŋai dîa m̀aa-tee-sɛŋ tí a pâi gɛ́i kûɛ tínaa tuɛ-pere. M̀ɛni lɛ́lɛɛ-ŋai tí dɔnɔ ɓa m̀u-siɣe saa-yêei. Vé kɛ́ ni a Ziova kpɛtɛ-mɛni à gɛ́ɛ kú saa. M̀aa mɛni ɓé kúwɛli-kɛ-maa-nuu a saa, a sóli kwa é tɛɛ mɛni kélee ma ŋéniɛi su. (1Kɔle 15:26) Zîsɛ líi è too pôlu a ŋánaa tãi è ŋɔpôlu-ɓelai káa la díkɛ wɔ́lɔ Lâzara mɛni ma. (Zɔ̂ŋ 11:33-35) Ee Zîsɛ a káa tûa nɔ́ yɛ̂ɛ Ǹâŋ, kwa pɔri laai la à gɛ́ɛ a sóli Ziova ma a kú káa kúkɛ wɔ́lɔ kú nûai daâ saai mɛni ma. (Zɔ̂ŋ 14:7) Gáa a Ziova nĩ̂a-mɛni, nyaŋ gáa tãi maa kpɔnii a níi kélee à gɛ́ɛ é ŋɔnûai mu siɣe saa yêei, m̀ɛni ma, nyíŋi é kɛ́ a kúnĩ̂a-mɛni kwa máŋ.Zôo 14:14, 15.

Ee Ziova a mɛni kélee pu ŋɛli mai, kú laai la à gɛ́ɛ a pâi m̀u-siɣe saa-yêei kɛ́i a zã́a. (1Kɔle 14:33, 40) Nûa dífe ŋɔ́nɔ pâi kɛ́i lîi saa kuu ma, kɛ́lɛ, da pâi kɛ́i kpulɔ̂nii dínûai dîa Ziova a pâi dímu siɣei saa yêei a ɣele kélee. Saa a too ya, ɓa íkili ŋa sia I bîlaŋ m̀u-siɣe saa-yêei ma? (2Kɔle 4:17, 18) Ya Ziova sɛɣɛi-fe kpɔ́ a damaa m̀aa-tee-sɛŋ ŋí mɛni ma, kpɛ́ni fêi, aâ nɛɛ naa kwa gɔ́lɔŋ Ŋâla-kɔlɔi sârai à gɛ́ɛ zaa-ɓelai da pâi ŋɔ́nɔ fulu-laa sɔlɔ ɓôi?—Kol 3:15.

  • Íɓarâŋ-ŋa da íkáayɔɔ-ŋai nênɛ kpɔɔ̂ ɓé ya ŋwɛ̂lii I dí káa da dí mu siɣe saa yêei?

  • Ǹûai ŋâla-kɔlɔi è dímaa mɛni môi, nenɛ̂ ɓé ya ŋwɛ̂lii kpɔ́ I dí káa da dí mu siɣe saa yêei à gɛ́ɛ I lono dípɔi?