Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Vûu-laɣii 28–Dɛ́niŋ 3

ZÔO 11–15

Vûu-laɣii 28–Dɛ́niŋ 3
 • Ŋulei 111 da Ɣâla Fɛliɛ

 • Goyâŋ Láa Ɓó Wooi (Mîni 3)

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

 • Kili-kɛ-zu È Kɛ̀ Zôo Yêei M̀u-siɣe Saa-yêei Mɛni Ma”: (Mîni 10)

  • Zôo 14:1, 2—Zôo è lono é pîlaŋ berei ma núu-kpune ŋɔfúlu-laai káa sâa lai (w15-E 3/1 3; w10-E 5/1 5 ¶2; w08-E 3/1 3 ¶3)

  • Zôo 14:13-15 (kɔ́ɔ pîlanii)—Zôo è kɛ̀ a gɔ́lɔŋɔɔ à gɛ́ɛ Ziova fé kɛ́ ni pâi niai ma (w15-E 8/1 5; w14-E 1/1 7 ¶4; w11-E 3/1 22 ¶2-4)

  • Zôo 14:15 (kpɛɛ ŋá)—Ziova è wɛlini a ŋɔnûai da vɛli a tɔ̃yâ pere (w15-E 8/1 7 ¶3; w14-E 6/15 14 ¶12; w11-E 3/1 22 ¶3-6)

 • Mɛni-ŋuŋ-ŋa Kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi Su A Gbanaŋɔɔ: (Mîni 8)

  • Zôo 12:12—Lé mɛni ɓé nuu-pɔlɔ-ŋai da pɔri kpɔŋ maa tɛɛi la ǹyáŋkpa-ŋai pɔ́i Kôrai-toli-kpɔŋ sui? (g99-E 7/22 11, da basí)

  • Zôo 15:27—M̀ɛnii Ɛlifa è mò Zôo ma à gɛ́ɛ è kɛ̀ a “gɛ́tɛɛ gbîŋ ŋɛ́i” sukulai ɓa lé? (it-1-E 802 ¶4)

  • Lé ɓé Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni mai nɔ́ɔ-kuui ŋí sui è nɛ ḿa é pîlaŋ Ziova mai?

  • Lé mɛni ɓé ŋá m̀aa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni mai su nɔ́ɔ-kuui ŋí sui, nyii ŋá pɔri nɛ̂i nûa dîa ŋâla-woo-ɓo tíi sui?

 • Ŋâla-kɔlɔ-kpuai Nóno Mɛni Mai: Zôo 14:1-22 (Mîni 4)

ŊÂLA-WOO-ƁO TÍI KƐ A GBANAŊƆƆ

 • Ya Ǹúui Káa A Tãi M̀aa-ŋuŋ: Duŋ Lɛ́lɛɛi kɔlɔ-kpuai (fg) ŋɔsɛŋ-lɛɛi 13 ¶1—Mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ à gɛ́ɛ I lene pôlu. (Mîni 2)

 • Lene Pôlu Naa-kaa: Duŋ Lɛ́lɛɛi kɔlɔ-kpuai (fg) ŋɔsɛŋ-lɛɛi 13 ¶2—Mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ à gɛ́ɛ I ŋɔ́nɔ lene pôlu. (Mîni 4)

 • Ɣâla-kɔlɔ Ŋá-lɛ́ Pere: Duŋ Lɛ́lɛɛi kɔlɔ-kpuai (fg) ŋɔsɛŋ-lɛɛi 13 ¶3-4 (Mîni 6)

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

 • Ŋulei 134

 • Kúfɔlɔ lonoi: (Mîni 5)

 • Zîsɛ Ŋɔmaa-tee Sɛŋ Sârai, Zaa-ɓelai Da Pâi Dí Mu Siɣei Saa Yêei”: (Mîni 10) Kpɔŋ-mɛni-ɓoɔ. Ílonoi gbɛɛ ŋá, viloi kú zu káai “Keep Seeking First God’s Kingdom!” Kɔ̃ŋvensɔŋ su góraŋ 2014 sui lɛ́ ǹûai dîa.

 • Kôrai-toli-kpɔŋ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ: ia-E kɔlɔi ŋuŋ 12 ¶1-12 (Mîni 30)

 • M̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Kú M̀aa-kɔ̂rii Kili-too Ǹûai Ŋa, I Lono A Gbua É Pîlaŋ Nɔ́ɔ-kuui Ninai Ŋɔ̂i Ma (Mîni 3)

 • Ŋulei 33 da Ɣâla Fɛliɛ