Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ƐTƐ 1-5

Ɛtɛ È Dɔɔ̂i Kpanaŋ Ɣâla Ŋɔnûai Mɛni Ma

Ɛtɛ È Dɔɔ̂i Kpanaŋ Ɣâla Ŋɔnûai Mɛni Ma

Berei Ɛtɛ è Ɣâla ŋɔnûai maa kɔ̃ɔ lai, è nɛ à gɛ́ɛ laa-la su kpanaŋɔɔ da lii-kpele è kɛ ǹyêei

  • Núu ta kélee a li gâloŋ ŋɛ́i nyii vé dòli níi, da baa. Gâloŋ fé nîi Ɛtɛ tóli ní fólo buu saaɓa yée mu

  • Gâloŋ Atasɛra è kɛ a níi fãa goi. Tãi tɔnɔ, è nâloŋ tɔnɔ su tee é buma laa pono ŋá à gɛ́ɛ nûa kélee dí gáa à gɛ́ɛ dí m̀ɛnii kɔ́lɔŋ a gɛ níi a ŋwana. È ŋɔ́nɔ ŋɔnɛnîi Vasiti kula gâloŋ nɛnî laai su tãi Vasiti è ŋ̀óo píli lai

  • Ɛtɛ è gaa à gɛ́ɛ maa nɛ̃̂ɛi é mo gâloŋ ma à gɛ́ɛ è kɛ a Eezuɛ nuui ta, nyaŋ è ŋɔ́nɔ mò gâloŋ ma à gɛ́ɛ ŋɔlia-woo ɓo-nuu kɛ́tɛi nyii è laa lai, è bɛlɛ