Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Nyéŋ-yeŋ 29–Vûu-laɣii 6

ƐTƐ 1-5

Nyéŋ-yeŋ 29–Vûu-laɣii 6
 • Ŋulei 86 da Ɣâla Fɛliɛ

 • Goyâŋ Láa Ɓó Wooi (Mîni 3)

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

 • Ɛtɛ È Dɔɔ̂i Kpanaŋ Ɣâla Ŋɔnûai Mɛni Ma”: (Mîni 10)

  • [Viloi M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Ɛtɛ Mai lɛ́.]

  • Ɛtɛ 3:5-9—Emaŋ è kɔ à gɛ́ɛ é Ɣâla ŋɔnûai su kara (ia-E kɔlɔi 131 ¶18-19)

  • Ɛtɛ 4:11–5:2—Ɛtɛ ŋɔlaa-lai su è kɛ a gbanaŋɔɔ é tɛɛ saa ŋɔyao maai ma (ia-E kɔlɔi 125 ¶2; 134 ¶24-26)

 • Mɛni-ŋuŋ-ŋa Kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi Su A Gbanaŋɔɔ: (Mîni 8)

  • Ɛtɛ 2:15—Ɛtɛ è níi maa soŋ léŋ, é nɛ́ ŋɔ́nɔ à gɛ́ɛ níi laai zãai kɛ ǹyêei mɛni ma? (w06-E 3/1 9 ¶7)

  • Ɛtɛ 3:2-4—Lé ɓe gɛ Mɔdikai fé fáa ní ma à gɛ́ɛ é pɛlɛ Emaŋ kɔ́ɔ mu? (ia-E kɔlɔi 131 ¶18)

  • Lé ɓe Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni ma nɔ́ɔ-kuui ŋí sui è nɛ ḿa é pîlaŋ Ziova ma?

  • Lé mɛni ɓé ŋá maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni ma nɔ́ɔ-kuui ŋí su nyii ŋá pɔri nɛ̂i nûa dîa ŋâla-woo-ɓo tíi sui?

 • Ŋâla-kɔlɔi Nóno Mɛni Mai: Ɛtɛ 1:1-15 (Mîni 4)

ŊÂLA-WOO-ƁO TÍI KƐ A GBANAŊƆƆ

 • Ya Ǹúui Káa A Tãi Maa-ŋuŋ: (Mîni 2) Gɔlɔ-kpuai Íwóli Tɔ́ɔ Ɣâla Ma tɛɛ. Mɛni-kpɛtɛɛ kɛ lene-pôlu naa-kaa mɛni ma.

 • Lene-pôlu Naa-kaa: (Mîni 4) Berei lɛ́ kwa pɔri lene-pôlu naa-kaa kɛ́i la a diai kú gɔlɔ-kpuai Íwóli Tɔ́ɔ Ɣâla Ma tɛɛ dípɔ, gɛ̀ ní naa 2-3 sukula ǹúui ma. Mɛni-kpɛtɛɛ kɛ à gɛ́ɛ I lene pôlu bɔ́ naa.

 • Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́ri Pere: (Mîni 6) À kɛ̀ ǹúui è gɔlɔ-kpuai Íwóli Tɔ́ɔ Ɣâla Ma siɣe tãi I lí la bɔ́ a maa-ŋuŋ, gɛ̀ ní Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri pere lɛ́ ma, gɔlɔ-kpuai Íwóli Tɔ́ɔ Ɣâla Ma Íkɛ̀ Ŋeniɛi Su Wɔlɔ-Wɔlɔ Da Wɔlɔ-Wɔlɔ, naa 4-5 su. (km-E 7/12 2-3 ¶4)

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

 • Ŋulei 71

 • Kúfɔrɔ lonoi: (Mîni 10)

 • Lé Mɛni Lɛ́lɛɛ Ɓé Ya Maa-kɔ̂rii Goyâŋ Kɛ-pere Ninai Su Da Díi Kɛ Kɔlɔi?: (Mîni 5) Kpɔŋ-mɛni-ɓoɔ. Kôrai-toli-kpɔŋ su-ɓela marê kɛ́ é pîlaŋ m̀ɛni lɛ́lɛɛi ma da zɔlɔ ɓói goyâŋ kɛ-pere ninai ŋí su. Ǹûai kélee fɔrɔ à gɛ́ɛ dí díkpîŋ kpɛtɛ a nɛ́lɛɛ à gɛ́ɛ dí m̀ɛni lɛ́lɛɛ-ŋai ŋí sɔlɔ ɓó.

 • Kôrai-toli-kpɔŋ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ: ia-E kɔlɔi ŋuŋ 10 ¶1-11, da basí gɔlɔ-laai 86 ma (Mîni 30)

 • M̀ɛni-ŋai Kú Maa-kɔ̂rii, Kili Too Ǹûai Ŋa, I Lono A Gbua É Pîlaŋ Nɔ́ɔ-kuu Ninai Ŋɔi Ma (Mîni 3)

 • Ŋulei 149 da Ɣâla Fɛliɛ