Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | NIƐMAYA 12-13

M̀ɛni Lɛ́lɛɛ-ŋai Kwa Pɔri Maa-kɔ̂rii Niɛmaya Ŋɔkɔlɔi sui

M̀ɛni Lɛ́lɛɛ-ŋai Kwa Pɔri Maa-kɔ̂rii Niɛmaya Ŋɔkɔlɔi sui

Niɛmaya è dɔ̃yâ ɣâla-mɛnii maa kɔ̃ɔ a níi kélee

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Zâla Laa-soŋ-nuu Kɛ́tɛi Iliasi é nɛɛ naa à gɛ́ɛ Tobaya nyii kɛ a dɔɔ Ziova ŋɔnûai diai, é gɛ ǹyaa Iliasi e mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ

  • Iliasi e lûmu tɛɛ Tobaya pɔ́ ŋâla-pɛrɛ kɛ́tɛi mu

  • Niɛmaya è Tobaya kɔ̂liŋ kélee pìli, è lûmui su kɔɔ, é naa sãa kélee pu naa pôlu

  • Niɛmaya e m̀ɛni nyɔmɔɔ̂i kélee kula Zerusâlɛŋ