Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | NIƐMAYA 5-8

Niɛmaya È Kɛ̀ A Núu Mɛi Núu Lɛ́lɛɛ

Niɛmaya È Kɛ̀ A Núu Mɛi Núu Lɛ́lɛɛ

Tishri 455 B.C.E.

8:1-18

  1. Kú laai la tãi ŋí ɓé Niɛmaya è mò la ǹûai dîa à gɛ́ɛ dí díŋaa tɛ́ gîe ma à gɛ́ɛ dí dɔ̃yâ Ɣâlai fɛli.

  2. Nyíŋi e pa a lii-nɛ̃ɛ kɛ́tɛ

  3. Káayɔɔ ŋuŋ-ŋa dí díŋaa tɛ gîe ma à gɛ́ɛ dí berei káa da pɔri Ɣâla Ŋɔtɔ̂ŋ mɛi káa lai

  4. Ǹûai dí díkpîŋ kpɛtɛ à gɛ́ɛ dí M̀ûui Kuui (Mafa Kuui) kula a lii-nɛ̃ɛ