Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | NIƐMAYA 1-4

Niɛmaya È Kɛ̀ A Tɔ̃yâ Ɣâla-mɛni Wɛ́liɛ

Niɛmaya È Kɛ̀ A Tɔ̃yâ Ɣâla-mɛni Wɛ́liɛ
GÁA

455 B.C.E.

 1. Nisan (Vûu./Dɛ́n.)

  2:4-6 Niɛmaya è Gâloŋ marê kɛ tãi mɛni ma à gɛ́ɛ é Zɛrusâlɛŋ tɔ́ɔ pôlu, ɓɛ́i da káa dɔ̃yâ Ɣâla fɛli naa tãi tí su

 2. Iyyar

 3. Sivan

 4. Tammuz (Niɣɛ./Gbɔɔ.)

  2:11-15 Niɛmaya aâ seri gáa gàla karaai maa kpɛɛi

 5. Ab (Niɣɛ./Gbɔɔ.)

  3:1; 4:7-9 Gàla tɔ́ɔ tíi kɔ́ɔ aâ pîlaŋ berei máŋ nûa dí dí kpɔara lai

 6. Elul (Gbɔɔ./Man.)

  6:15 Fólo 52 tɛɛ pôlu ma, daâ kpɛɛ gàlai tɔɔ̂i

 7. Tishri