Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Nyéŋ-yeŋ 1-7

NIƐMAYA 1-4

Nyéŋ-yeŋ 1-7
 • Ŋulei 126 da Ɣâla Fɛliɛ

 • Goyâŋ Láa Ɓó Wooi (Mîni 3)

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

 • Niɛmaya È Kɛ A Tɔ̃yâ Ɣâla-mɛni Wɛ́liɛ”: (Mîni 10)

  • [M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Niɛmaya Mai viloi lɛ́.]

  • Niɛ. 1:11–2:3—Tãi dɔ̃yâ ɣâla-mɛnii su è kɛ ɓɔlɔi lai, nyíŋi è pa a lii-nɛ̃ɛ Niɛmaya pɔ́ (w06-E 2/1 9 ¶7)

  • Niɛ. 4:14—Ziova sârai, Niɛmaya è dɔ̃yâ-mɛni kpɔara-ɓelai yée mɛi ɣále (w06-E 2/1 10 ¶3)

 • Mɛni-ŋuŋ-ŋa Kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi Su A Gbanaŋɔɔ: (Mîni 8)

  • Niɛ. 1:1; 5:14—Lé mɛni ɓé kwa pɔri moi la à gɛ́ɛ “góraŋ 20” Niɛmaya 1:1 da 5:14 dí lono é pîlaŋ mai díkɔ́ɔ pîlaŋ tãi káa tɔnɔi? (w06-E 2/1 8 ¶5)

  • Niɛ. 4:17, 18—Núu ta a pɔri pɛ́rɛ tɔɔ̂i léŋ a ǹyée tɔnɔ? (w06-E 2/1 9 ¶1)

  • Lé ɓe Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni ma nɔ́ɔ-kuui ŋí sui è nɛ ḿa é pîlaŋ Ziova ma?

  • Lé mɛni ɓé ŋá maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni ma nɔ́ɔ-kuui ŋí sui, nyii ŋá pɔri nɛ̂i nûa dîa ŋâla-woo-ɓo tíi sui?

 • Ŋâla-kɔlɔi Nóno Mɛni Mai: Niɛ. 3:1-14 (Mîni 4)

ŊÂLA-WOO-ƁO TÍI KƐ A GBANAŊƆƆ

 • Gɔlɔ-ŋai Tɛɛ-pere Maa-kɔ́ri Ŋáloŋ Ŋí Su: (Mîni 15) Kpɔŋ-mɛni-ɓoɔ. Gɔlɔ-ŋai tɛɛ-pere viloi lɛ́ tɛitɛi, naa pôlu ma, ká lono é pîlaŋ gɛ pere ma. Lono a gbanaŋɔɔ é pîlaŋ berei ma ŋâla-woo ɓó-nuui è pere láa ɓo la lene-pôlu naa-kaa mɛni mai. Ŋâla-woo ɓo-ɓelai fɔrɔ à gɛ́ɛ dí díkpɔ́ɔ kɔlɔ tɛɛ pere kpɛtɛ.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

 • Ŋulei 103

 • Íkpîŋ Kpɛtɛ A Gɛ́ɛ Íkɛ A Kpɔŋ Maa Panĩ̂a Vûu-laɣii Kpaa Dɛ́niŋ Ɣáloŋ Su: (Mîni 15) Kpɔŋ-mɛni-ɓoɔ. M̀ɛni ŋuŋ-ŋai maa-kɔ́ri mɛni ma “Make This Memorial Season a Joyful One!” (km-E 2/14 2) sui, daŋa káa. Mo kpɔ́ a gbanaŋɔɔ à gɛ́ɛ dí mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ naa-tuɛ. (Táre 21:5) Ɣâla-woo ɓó-ɓela feerɛ marê kɛ nyii-ŋai kɛ a kpɔŋ maa panĩ̂a-ŋa tãi pɔlɔi sui. Mɛni-kpɔlu-ŋa kɛ́ɛ léŋ ɓé dí tɛɛ zui? Lé lii-nɛ̃ɛ ɓé dí zɔlɔ ɓói?

 • Kôrai-toli-kpɔŋ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ: ia-E kɔlɔi ŋuŋ 8 ¶1-16 (Mîni 30)

 • M̀ɛni-ŋai Kú Maa-kɔ̂rii, Kili Too Ǹûai Ŋa, I Lono A Gbua É Pîlaŋ Nɔ́ɔ-Kuu Ninai Ŋɔi Ma (Mîni 3)

 • Ŋulei 135 da Ɣâla Fɛliɛ