Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Gɛ-ɣeìniɛ Lɛlɛɛi Nyii Ŋa Ta Wɔ́lɔ Zɔlɔ Ɓoi

Gɛ-ɣeìniɛ Lɛlɛɛi Nyii Ŋa Ta Wɔ́lɔ Zɔlɔ Ɓoi

Mɛni lɛ́lɛɛ támaa káa naa nyii nyáŋkpa-ŋa da pɔri gɛ́i Ziova ŋɔkpɔŋ-gîe-mai su. Viloi Gɛ-ɣeìniɛ Lɛlɛɛi Nyii Ŋa Ta Wɔ́lɔ Zɔlɔ Ɓoi káa à gɛ́ɛ I berei káa Cameron e tíi lɛ́lɛɛ kɛ la Ziova mi ŋɔnyáŋkpa-laai su. Gɛ̀ ní, m̀arê-kɛɛ-ŋai ŋí sukula. (Lí jw.org, I BIBLE TEACHINGS>TEENAGERS mu káa.)

  • Lé mɛni ɓé Cameron è ziɣe a gbanaŋɔɔ ŋɔfúlu-laai su a tãi kélee?

  • Mí tãi ɓé è gbɛtɛ la gili ŋa à gɛ́ɛ é ŋâla-woo-ɓo tíi kɛ a dámaa, nyaŋ è nyíŋi kɛ léŋ?

  • È gbîŋ kpɛtɛ léŋ à gɛ́ɛ é lí lɔii takpɛ́ni su ŋâla-woo-ɓo tíi mɛni ma?

  • Lé mɛni-kpɔlu-ŋa ɓé Cameron è tɛɛ zui gɛ́ɛ ŋâla-woo-ɓo tíi kɛ́i ǹɔii tí sui?

  • Lé ɓe gáa la a mɛni lɛ́lɛɛ à gɛ́ɛ kú Ziova ŋɔtíi kɛ́ kwaa ta ma nyii kúfe ta wɔ́lɔ li ní naai?

  • Lé mɛni lɛ́lɛɛ-ŋa ɓé Cameron è zɔlɔ ɓoi?

  • Lé ɓe Ziova fɛliɛ kɛ a kɛ́-ɣeniɛ kɛ pere lɛ́lɛɛ?

  • Lé mɛni lɛ́lɛɛ takpɛ́ni-ŋa ɓé nyáŋkpa-ŋa da pɔri gɛ́i Ziova ŋɔkpɔŋ-gîe-mai su?