Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 45–51

Ziova Fé Pâi Ǹyée Kulai Lii-too-pôlu Nuu Ta Mu

Ziova Fé Pâi Ǹyée Kulai Lii-too-pôlu Nuu Ta Mu

Deeɓé ɓé Ŋule-wooi 51 pɔ̃yɛ tãi Ɣâla ŋɔlono-kɛ-nuui Netaŋ è lono la bɔ́ é pîlaŋ ǹyaa Deeɓé ŋɔsɔnyɔ̂ŋ mɛni ma a Bɛɛsiba. Deeɓé líi è nokwa, é ŋɔsɔnyɔ̂ŋ ɓó Ɣâla ma.2Sa 12:1-14.

Deeɓé è sɔnyɔ̂ŋ kɛ́ kɛ́ɛ pere è nii kɛ naa à gɛ́ɛ Ɣâla é ŋɔsɔnyɔ̂ŋ su-mɛni lɛɛ

51:3, 4, 8-12, 17

  • É lɛ́ɛ pâi níi maa fálenii é ŋɔsɔnyɔ̂ŋ ɓó, níi è kɛ nokwai

  • Deeɓé líi è kara goi tãi è Ɣâla líi ŋwana mɛni kɛ lai

  • È kɛ ŋwɛ̂lii Ɣâla é ŋɔsɔnyɔ̂ŋ su-mɛni lɛɛ, laoi-laa lɛ́lɛɛ é kɛ ŋɔ́nɔ díloai, lii-nɛ̃ɛ é kɛ ŋɔ́nɔ ǹyêei yɛ̂ɛ berei è kɛ lai

  • È maa yéŋ, é Ziova fɛli à gɛ́ɛ é kpɔŋ maa tɛɛ bɔ́ é woo-mɛni kɛ

  • È laa la à gɛ́ɛ Ziova a pâi ŋɔsɔnyɔ̂ŋ su-mɛni lɛɛi