Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 38–44

Ziova A Kɔlɔ-fela-ɓela Kponoi Kpanaŋ

Ziova A Kɔlɔ-fela-ɓela Kponoi Kpanaŋ

Ziova ŋɔnûai laai la à gɛ́ɛ a pâi kpɔŋ maa tɛɛi dípɔ da kɛ tɛɛi mɛni-kpɔlu su

41:1-4

  • Deeɓé è kɔlɛ kpɔ́ a naa kpanaŋɔɔ

  • Deeɓé è gôlo-ɓelai ŋɛ́i malôŋ kaa

  • Deeɓé kili fé kɛ ní ma à gɛ́ɛ é ɓalo a ŋɛi-kɛ-maa pere, kɛ́ɛ è gili tɔ́ɔ Ziova ma à gɛ́ɛ é ŋãa nɛnɛ, é táre da kpɔŋ maa tɛɛ bɔ́

  • Ziova è Deeɓé káa a núu nyii laa-la su kpanaŋɔɔ è kɛ ǹyêei