Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 92–101

Díkponôi A Kɛ́ A Gbanaŋɔɔ Dɔ̃yâi Su A Dípɔlɔ Tãi

Díkponôi A Kɛ́ A Gbanaŋɔɔ Dɔ̃yâi Su A Dípɔlɔ Tãi

92:12

Tou wúru sîi ta káa naa, a tûa ɣele ma é tɛɛ kóraŋ 100 ma, gɛ̀ nîi ɓá a ǹɛ́lɛɛ

M̀ɛni lɛ́lɛɛ-ŋai ǹûa pɔlɔ-ŋai da gɛ̀ Ziova ŋɛ́i dani ɓa . . .

92:13-15

  • ɣâla fɛliɛ díɓarâŋ-ŋa mɛni ma

  • Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́riɛ

  • dí liɛ goyâŋ-ŋai su a tãi kélee díkɛ m̀arê-kɛ́ɛ-ŋai ta sukula

  • dí m̀ɛni-ŋai daâ tɛɛ zui ɓó díɓarâŋ kôrai-ɓelai dîa

  • ŋâla-woo-ɓo tíi kɛ́ɛ a dílii kélee