Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 110–118

“Lé Ɓé Ŋa Pɔ̂ri Dɛɛ̂i Ziova Pɔ́?”

“Lé Ɓé Ŋa Pɔ̂ri Dɛɛ̂i Ziova Pɔ́?”

Ŋule-woo pɔ̃yɛ-nuui è sɛɣɛ-fe támaa tɛɛ Ziova pɔ́, kpɛni fêi É gula “saa ŋɔɓárei ŋa.” (Ŋu 116:3) È gbɛtɛ gili-ŋa à gɛ́ɛ é sɛɣɛ-fe tɛɛ Ziova pɔ́ a ŋɔkono-tee-ŋai kélee da m̀ɛni-ŋai kélee Ziova è mò mai ŋaa-see kɛ́ɛ.

Lé ɓé ŋá sɛɣɛ-fe tɛɛi Ziova pɔ́ m̀ɛni ma nɔ́ɔ-kuui ŋí sui?

Ŋá pɔri sɛɣɛ-fe tɛɛi léŋ Ziova pɔ́?