Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 106–109

“Sɛɣɛ-fe Tɛɛ Ziova Pɔ́”

“Sɛɣɛ-fe Tɛɛ Ziova Pɔ́”

Lé mɛni ɓé Eezuɛ-ŋai dí nia la a maa félaa m̀ɛni-ŋai dîa Ziova è gɛ̀ à gɛ́ɛ é díŋuŋ maa ɓó?

106: 7, 13, 14

  • Dí díkili kula Ziova ma dí bîlaŋ dí nĩ̂a kɛ́ɛ ma da díkpîŋ mɛni-ŋa

Lé ɓa kpɔŋ ya à gɛ́ɛ I seɣɛ-fe tɛɛ Ziova pɔ́ a tãi kélee?

106:1-5

  • Íkili-ŋa-siai é kɛ́ a bîlaŋɔ m̀ɛni-ŋai dîa maa nɛ̃̂ɛi I sɛɣɛ-fe tɛɛ la Ziova pɔ́i

  • Íkili ŋa sia I bîlaŋ gili-kɛ-zui íyêei ma tínaa-tuɛ-pere mɛni ma

  • Ziova sɛɣɛ̂i fé ɣâla-fɛliɛ su m̀ɛni lɛ́lɛɛ-ŋai aâ gɛ yɛ̂i, mɛni ma