Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 102–105

Ziova È Gɔ́lɔŋ À Gɛ́ɛ Kúkaa Nɔ́ A Pɔrɔ

Ziova È Gɔ́lɔŋ À Gɛ́ɛ Kúkaa Nɔ́ A Pɔrɔ

Deeɓé è mɛni-kɔɔŋ-maa kɛ́ à gɛ́ɛ é berei lɛ́ Ziova ŋɔmalôŋ-kaai káa lai.

  • 103:11

    Yɛ̂ɛ berei kúfa pɔri ŋele-kɔlɔŋ da ǹɔii díloai kôyaa pere kɔ́lɔnii lai, bere nɔ́ ɓé kúfe pɔ̂rii Ziova ŋɔwɛli-kɛ-maa ŋa kanaŋɔɔ̂i ŋa káai la

  • 103:12

    Ziova a kúsɔnyɔ̂ŋ-ŋai pu kpɔ́ kwaa kôya ma yɛ̂ɛ é siɣe vóloi kulai pere é too vóloi lîi pere

  • 103:13

    Yɛ̂ɛ berei ǹâŋ-nuu a noŋ-surɔŋ nyii níi toɔɔi polui m̀alôŋ kaa lai , bere nɔ́ ɓé Ziova a diai dílii toɔɔi polui dísɔnyɔ̂ŋ-ŋai mɛni mai, díkɛ dípôlu fé dîai m̀alôŋ kaa la