Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 74–78

Íkili-ŋa Sia I Bîlaŋ Ziova Kɛ-mɛni-ŋa Dîa

Íkili-ŋa Sia I Bîlaŋ Ziova Kɛ-mɛni-ŋa Dîa

Kwa kúkili ŋa sia é pîlaŋ Ziova kɛ-mɛni lɛ́lɛɛ-ŋai dîa a kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ́

74:16; 77:6, 11, 12

 • Kwa kúkili ŋa sia é pîlaŋ Ziova kɛ-mɛni-ŋai dîa, a kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ kwa Ŋâla-kɔlɔi lono, kú ŋa kaa ma. A ŋɔ́nɔ kpɔŋ kûa kú dɔ̃yâi wɛ́li

 • Kwa kɛ̀ kúkili ŋa siai é pîlaŋ Ziova ma, a gɛ̀ Ziova kɛ-mɛni-ŋa da gili-kɛ-zui kúyêei maa mɛni é lɛɛ kúkili-ŋa

Ziova kɛ-mɛni-ŋai dani ɓa:

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

 • Gbɛtɛ sãa

  Kwa mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ Ziova kpɛtɛ sãa dîa, kwa pâi ɓaa-kɛ-maa siŋɔɔ tɛɛi bɔ́

 • Zinaâi kôrai-toli-kpɔŋ ŋɔtíi laa-tuɛi

  Maa nɛ̃̂ɛi kú diai wóo mɛni Ziova a dísee kôrai-toli-kpɔŋ ŋɔtíi laa-tuɛi

 • M̀ɛni-ŋai a gɛ à gɛ́ɛ é kúŋuŋ maa ɓó

  M̀ɛni-ŋai Ziova a gɛ à gɛ́ɛ é kúŋuŋ ɓôi kili a lɛɛ kúŋa, a pâi gɛ́i kú laa-la a gbanaŋɔɔ à gɛ́ɛ Ziova a ŋwɛ̂lii é kú mɛi káa, nyaŋ pɔri-maa káa mi à gɛ́ɛ é gɛ̀