Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 69–73

Tɔ̃yâ Ɣâla-mɛni Kɛ́ɛ Wɛ́li Káa Ziova Ŋɔnûai Dîa

Tɔ̃yâ Ɣâla-mɛni Kɛ́ɛ Wɛ́li Káa Ziova Ŋɔnûai Dîa

Maa nɛ̃̂ɛi nûa dí kúwɛli-kɛ-maai káa tɔ̃yâ ɣâla-mɛni ma a zu ponoɔ

69:9

  • Deeɓé è ŋɔwɛli-kɛ-maai Ziova mɛni mai lɛ́ ŋɔkɛ-ɣéniɛi kélee su

  • Deeɓé fé nɛɛ ní naa Ziova láa é kara pere sîi ta su

Ǹúu pɔlɔ-ŋai da kpɔŋ ǹyáŋkpa-ŋai dîa à gɛ́ɛ wɛli-kɛ-maa é kɛ́ díyêei Ziova mɛni ma

71:17, 18

  • Tãi ta Deeɓé nyii kɛ́ a Ŋule-wooi ŋí pɔ̃yɛ nuui, è kɛ̀ ŋwɛ̂lii é Ziova maa mɛni ɓó díwɔ̂i lônii kélee kɛ́ pa pâi dîa

  • Lóŋ-kaa-ɓela da Kôrai-ɓelai daâ tûa dɔ̃yâi sui da kpɔŋ ǹyáŋkpa-ŋai dîa

Ŋwɛli-kɛ-maai kúyêei Ziova mɛni mai, a gɛ́ kú m̀ɛnii Gâloŋ-laai a pâi gɛ́i núu-kpune mí ɓó nûa dîa

72:3, 12, 14, 16-19