Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔ́lɛ-ɣaloŋ-loŋ 5-11

AZAYA 1–5

Gɔ́lɛ-ɣaloŋ-loŋ 5-11
 • Ŋulei 107 da Ɣâla Fɛliɛ

 • Goyâŋ Láa Ɓó Wooi (Mîni 3)

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

 • Ka Pá Kwáa Lí Yâwɛɛ Ŋɔyéei Tôŋ Su”: (Mîni 10)

  • [M̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Bîlaŋɔi Azaya Ŋɔkɔlɔi Mai Viloi Lɛ́ Ǹûai Dîa.]

  • Az 2:2, 3—“Ǹyéei Yâwɛɛ Ŋɔpɛ́rɛ Kɛ́tɛi káa tɔɔ-ni mai,” sukulai ɓa, Ziova ɣâla fɛli pere maa waai nyii gɔɔŋ-maa fé ma (ip-1-E 38-41 ¶6-11; 44-45 ¶20-21)

  • Az 2:4—Ziova fɛli-ɓela dífa ŋɔ́nɔ kɔ́ kɔ́ pere maa-kɔ́ri (ip-1-E 46-47 ¶24-25)

 • Mɛni-ŋuŋ-ŋa Kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi Su A Gbanaŋɔɔ: (Mîni 8)

  • Az 1:8, 9—Zerusâlɛŋ taa-leei maa mɛni è kɛ̀ léŋ “yɛ̂ɛ boo-kpânaŋ da sûa su yeŋkeŋ”? (w06-E 12/1 8 ¶5)

  • Az 1:18—Ziova wóoi: “Ka pá kwaa kúloai kpɛtɛ kwa káa ní” sukulai ɓa lé? (w06-E 12/1 9 ¶1; it-2-E 761 ¶3)

  • Lé ɓé Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni ma nɔ́ɔ-kuui ŋí sui è nɛ ḿa é pîlaŋ Ziova ma?

  • Lé mɛni ɓé ŋá maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni mai su nɔ́ɔ-kuui ŋí sui, nyii ŋa pɔri nɛ̂i nûa dîa ŋâla-woo-ɓo tíi sui?

 • Ŋâla-kɔlɔ-kpuai Nóno Mɛni Mai: (Mîni 4) Az 5:1-13

ŊÂLA-WOO-ƁO TÍI KƐ A GBANAŊƆƆ

 • Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai Ŋáloŋ Ŋí Mɛni Mai Maa-kɔ́ri: (Mîni 15) Kpɔŋ-mɛni-ɓoɔ nyii bîlaŋɔi “Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai” dîa. Gɔlɔi tɛɛ pere vilo-ŋai lɛ́ tɛ́itɛi gɛ̀ ní, ka lono é pîlaŋ m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai zui dîa. Ŋâla-woo-ɓo ɓela fɔrɔ à gɛ́ɛ dí díkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA