Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | AZAYA 29–33

“Kâloŋ Tɔnɔ Da A Pâi Ŋɔnûai Mɛi Káai A Téniŋ-ɓo Pere”

“Kâloŋ Tɔnɔ Da A Pâi Ŋɔnûai Mɛi Káai A Téniŋ-ɓo Pere”

Gâloŋ Zîsɛ a pâi ŋɔnûai mɛi káai “ŋɔtíi kɛ́-ɓela kpàya-kpayai” kpaa kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai sârai

32:1-3

  • Gâloŋ ŋí da ŋɔtíi kɛ́-ɓela kpàya-kpayai da kpɔŋ maa tɛɛ Ɣâla ŋɔnûai pɔ́ da kɛ tɛɛi mɛni-kpɔlu su kpaa dílii à kɛ̀ a doɔ pôlu

  • Yɛ̂ɛ “ya-yɛ̂li ɓé ɣilînii lɔii kpâla ma,” kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da dɔ̃yâi lɛ́ diai ŋwɛ̂lii dí Ŋâla-kɔlɔi ŋaa-kaa mai dîa

  • Yɛ̂ɛ “kɔni kɛ́tɛ niniŋ fɛɛ̃-kpâlaŋ su,” kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da Ziova ŋɔnûai kula mɛni-kpɔlu su a berei da dí teniŋ tɔɔ la dɔ̃yâi su díkɛ dí ŋaa-nɛnɛ