Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔ́lɛ-ɣaloŋ-leei 9-15

AZAYA 29–33

Gɔ́lɛ-ɣaloŋ-leei 9-15
 • Ŋulei 103 da Ɣâla Fɛliɛ

 • Goyâŋ Láa Ɓó Wooi (Mîni 3)

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

 • Kâloŋ Tɔnɔ Da A Pâi Ŋɔnûai Mɛi Kâai A Téniŋ-ɓo Pere”: (Mîni 10)

  • Az 32:1​—Gâloŋ pâi ŋɔnûai mɛi káai a téniŋ-ɓo perei ɓa Zîsɛ Kôrai (w14-E 2/15 6 ¶13)

  • Az 32:2​—Gâloŋ Zîsɛ a pâi ŋɔnûai mɛi káai ŋɔtíi kɛ́-ɓela kpàya-kpayai sârai (ip-1-E 332-334 ¶7-8)

  • Az 32:3, 4​—Ziova a sɛŋ lɛ́ ŋɔnûai dîa é dí lia-woo ɓo a pere sîi nyii a gɛ dí tûa a téniŋ-ɓo pere (ip-1-E 334-335 ¶10-11)

 • Mɛni-ŋuŋ-ŋa Kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi Su A Gbanaŋɔɔ: (Mîni 8)

  • Az 30:21​—Zova a lono ŋɔnûai pɔ́ pere sîi-ŋa kɛ́ɛ léŋ su? (w14-E 8/15 21 ¶2)

  • Az 33:22​—Pere sîi kɛ́ɛ léŋ ɓé Ziova è kɛ la a Mɛni Ŋá-tee-nuu, Tɔ̂ŋ Tɛɛ-nuu da Kâloŋ Eezuɛ-ŋai mɛni ma, nyaŋ mí tãi ɓé è nyíŋi kɛ́ lai? (w14-E 10/15 14 ¶4)

  • Lé ɓé Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni ma nɔ́ɔ-kuui ŋí sui è nɛ ḿa é pîlaŋ Ziova ma?

  • Lé mɛni ɓé ŋá maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni mai su nɔ́ɔ-kuui ŋí sui, nyii ŋa pɔri nɛ̂i nûa dîa ŋâla-woo-ɓo tíi sui?

 • Ŋâla-kɔlɔ-kpuai Nóno Mɛni Mai: (Mîni 4) Az 30:22-33

ŊÂLA-WOO-ƁO TÍI KƐ A GBANAŊƆƆ

 • Ya Ǹúui Káa A Tãi M̀aa-ŋuŋ: (Mîni 2) wp17-E.1 túɛ-laaBerei ya pɔri pɛ́rɛ-la-nuu líi ŋwanaa wóo su toôi la.

 • Lene-pôlu Naa-kaa: (Mîni 4) wp17-E.1 túɛ-laa​—Ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa lóno íŋɔŋ-kɔlii su.

 • Ɣâla-kɔlɔ Ŋá-lɛ́ Pere: (Mîni 6) lv-E 31-32 ¶12-13​—Berei lɛ́ kwa pɔri nûa líi sonii la.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

 • Ŋulei 87

 • “Da Pâi Eezuɛ Maa Kɔ̃ɔ̂i Ŋɔkpɔara-ɓelai Yêei” (Az 32:2): (Mîni 9) Viloi lɛ́ (vilo-ŋai PROGRAMS AND EVENTS).

 • “Ya Kɛ̀ Goyâŋ-ŋai Su, Íwóli Tɔ́ɔ A Ǹɛ́lɛɛ”: (Mîni 6) Viloi lɛ́ Ya Kɛ̀ Goyâŋ-ŋai Su, Íwóli Tɔ́ɔ A Ǹɛ́lɛɛ. Naa pôlu ma, nĩ̂a-pɛlɛ taŋa tóli nono tɛɛ ɣenei ŋa, I dímarê kɛ́ a màrê-kɛɛ-ŋai ŋí: Lé ɓa pɔri gɛ́i à gɛ́ɛ ífe íwoli tɔɔ goyâŋ-ŋai su? Lé ɓé kɛ̀ pâi kɛ́i Nôa ei wàla ŋ̀óli tɔɔ tãi Ziova è kɛ̀ nya-ŋa keleŋ kpɛtɛ pere lɛ́i la ma? Lé mɛni ɓé ǹɛ́lɛɛi la à gɛ́ɛ nĩ̂a-pɛlɛ dí díwoli tɔ́ɔ goyâŋ-ŋai sui?

 • Kôrai-toli-kpɔŋ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ: (Mîni 30) kr-E ŋuŋ 6 ¶16-24, gili-too-ŋa marê-kɛɛ-ŋai gɔlɔ-laai 67 mai

 • M̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Kú Maa-kɔ̂rii Kili Too Ǹûai Ŋa, I lono A Gbua É Pîlaŋ Nɔ́ɔ-kuu Ninai Ŋɔ̂i Ma (Mîni 3)

 • Ŋulei 21 da Ɣâla Fɛliɛ