Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | AZAYA 43–46

Ziova Ŋɔtuɛ-mɛni-ɓoɔi Káa a Tɔ̃yâ

Ziova Ŋɔtuɛ-mɛni-ɓoɔi Káa a Tɔ̃yâ
GÁA

Kóraŋ 200 dí lɛ́ɛ pâi Babelɔŋ su-karai, Ziova è m̀ɛni-ŋai kélee kɛ pâi kɛ́i a Babelɔŋ ɓó naa-tuɛ ŋɔlono-kɛ-nuui Azaya sârai.

44:27–45:2

  • Sarɔ ɓé kɛ́ pâi Babelɔŋ su-karai

  • Daa-leei ŋɔkpoŋ-ŋai lá è kɛ̀ pâi lɛɛi a moɔ

  • Dí kɛ́ pâi Yufeleti Ya-leei nyii kɛ́ a daa-leei maa-kɔ̃ɔ sãa dɔnɔi “kpálai”