Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Kwaa Ɣâla Fɛli Kúɓarâŋ Kôrai-ɓelai Tɛɛi Mɛni-kpɔlu Sui Mɛni Ma

Kwaa Ɣâla Fɛli Kúɓarâŋ Kôrai-ɓelai Tɛɛi Mɛni-kpɔlu Sui Mɛni Ma

Ŋâla-kɔlɔi è mò naa-tuɛ à gɛ́ɛ Sêtɔŋ a pâi kɔ́i kúpɔ à gɛ́ɛ é kúɣâla-woo-ɓo tíi kpera. (Zɔ 15:20; Mɛ 12:17) Kwa pɔri kpɔnîi léŋ kúɓarâŋ Kôrai-ɓelai dîa nyii-ŋai tɛɛi mɛni-kpɔlu su lɔii takpɛ́ni-ŋa sui? Kwa pɔri Ɣâla fɛlii dímɛni ma. “Wála-wala káa tɔ̃yâ-nuu Ŋɔɣâla-fɛliɛɛi ŋɔtíi su.”​—Zĩ 5:16.

Lé ɓé kwa pɔri Ɣâla fɛlii m̀ɛni mai? Kwa pɔri Ziova fɛlii à gɛ́ɛ é kpɔŋ maa tɛɛ kúɓarâŋ kôrai-ɓela pɔ́ à gɛ́ɛ dílii é kɛ́ a gbeleɛ, dífe yao. (Az 41:10-13) Kwa ŋɔ́nɔ Ɣâla fɛli à gɛ́ɛ líi lɛ́lɛɛ é kɛ́ gɔ̂mɛnɛ ɓelai kói é pîlaŋ kúɣâla-woo-ɓo tíi ma “a gɛ́ɛ kú kúfúlu-laai kɛ́ maa-yeŋ pere su da lii-sêe.”​—1Te 2:1, 2.

Tãi Pɔ̂ɔ da Pîtɛ díkɛ la kpini-pɛ́rɛ mui, Kôrai-ɓelai kɛ́ zia-ɓela dítãi mai, dí Ɣâla fɛli dímɛni ma a gbanaŋɔɔ, díkɛ dílaa tóli dífɛli-wooi su. (Di 12:5; Lo 15:30, 31) Kwa wàla kpîŋ kɛ́ a kôrai-ɓelai kélee tɛɛi mɛni-kpɔlu sui láa kɔ́lɔŋɔɔ, kwa pɔri díkôrai-toli-kpɔŋ kpaa ǹɔii díkaa zui láa tólii kúɣâla fɛli-wooi su.

Ŋa ŋwɛ̂lii ŋá Ɣâla fɛli Kôrai-ɓelai mɛni ma tɛɛi mɛni-kpɔlu sui ǹɔii-ŋuŋ-ŋai ŋí su.