Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | AZAYA 24–28

Ziova A Ŋɔnûai Mɛi Kaa

Ziova A Ŋɔnûai Mɛi Kaa

Yɛ̂ɛ ŋɛ́i pono nuu, Ziova a mɛni támaa ŋá-lɛ́ ŋɔnûai dîa.

“[Ziova] a pâi kúu kɛ́tɛ kɛ̂i Zãiyɔŋ yeei ma”

25:6

  • Wɔlɔ-wɔlɔ tí kɛ́i, nûa da káa mii-sɛŋ mii gîe ma à gɛ́ɛ dí nɛ à gɛ́ɛ lii-see da laoi-laa lɛ́lɛɛ è kɛ díloai

“Mii-sãa lɛ́lɛɛ-ŋa da ŋwẫai kpanaŋ lɛ́lɛɛ-ŋa támaa da pâi kɛ́i gúui ŋí su”

  • M̀ii-sãa lɛ́lɛɛ-ŋai da ŋwẫai kpanaŋ lɛ́lɛɛ-ŋai sukulai ɓa dɔ̃yâ mɛni lɛ́lɛɛ-ŋai Ziova a ŋá-lɛ́i ŋɔnûai dîa sâa