Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | AZAYA 34–37

Ɣâla È Tɔɔ Ɛsekaya pôlu Ŋɔlaa-lai Mɛni Ma

Ɣâla È Tɔɔ Ɛsekaya pôlu Ŋɔlaa-lai Mɛni Ma

Asiria Kâloŋ Sinasɛri è ŋɔkɔ́-kɔ-ɓela mɛi-nuui tɛɛ Zerusâlɛŋ à gɛ́ɛ é naa ɓela maa yao à gɛ́ɛ dí díkpîŋ tɛɛ Asiria-ŋai pɔ́. Asiria-ŋai dí Zûu-ŋai maa yao woo-ŋa ɓo à gɛ́ɛ dí díkpîŋ tɛɛ dípɔ, dífe kɔ dípɔ.

  • Lɛɛ gbɔɔ-yee ma. Ize kâloŋ fé pâi pɔrîi kpɔŋ maa tɛɛi kápɔ.​—Az 36:6

  • Kili-ŋa-pu. Ziova fé pâi kpɔnîi kaa kpɛ́ni fêi, níi ŋwanaai kaa.​—Az 36:7, 10

  • Maa yao. Ífe pɔrîi tɔɔ̂i Asiri-ŋai ŋɛ́i.​—Az 36:8, 9

  • Su-kɔɔ̂ŋ. Ka kákpîŋ tɛɛ Asiria-ŋai pɔ́, kákɛ-ɣeniɛi a pâi kɛ́i a ǹɛ́lɛɛ.​—Az 36:16, 17

Ɛsekaya é laa-la su kpanaŋɔɔ pu Ziova kponôi

37:1, 2, 14-20, 36

  • È kɔ a pere sîi kélee à gɛ́ɛ é ǹûai kpɛtɛ gɔ́i mɛni ma

  • È Ziova fɛli à gɛ́ɛ é díŋuŋ maa ɓó, é mo ǹûai dîa à gɛ́ɛ dia máŋ dí Ziova fɛli

  • Ziova è dímaa kɔ̃ɔ é ɣâla-taa kela tɔnɔ tɛɛ nyii Asiria kɔ-kɔ-ɓelai 185,000 paa kpíni tɔnɔ yée mu kpɛ́ni fêi, Ɛsekaya è laa-la pu gbonôi