Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ́-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Kpɔŋ Maa Tɛɛ Kúɣâla Mɛni Maa-Kɔ́ri Pɛ́rɛ-ŋa Tɔɔ Da Dímaa Kpɛtɛ Mɛni Ma

Kpɔŋ Maa Tɛɛ Kúɣâla Mɛni Maa-Kɔ́ri Pɛ́rɛ-ŋa Tɔɔ Da Dímaa Kpɛtɛ Mɛni Ma

Eezuɛ-ŋai dí tíi kpánaŋ kɛ, dí sãa támaa tɛɛ Ziova ŋɔpɛ́rɛi kɛ́tɛi tɔɔ mɛni ma. É tee nyíti ma, Eezuɛ-ŋai dí kpɔŋ maa tɛɛ díi ŋí kɛ mɛni ma a dílii kélee. (1Kɔl 29:2-9; 2Kɔl 6:7, 8) Tãi ǹûai dí kpɛɛ la Ziova ŋɔpɛ́rɛi kɛ́tɛi tɔɔ mai, berei Eezuɛ-ŋai dí bɛ́rɛi soŋ lai è díɣâla m̀ɛnii kɛ́ pere lɛ a zu ponoɔɔ. (2Kâloŋ. 22:3-6; 2Kɔl 28:24; 29:3) Sâa, Ziova ŋɔnûai da tãi támaa siɣe dí tíi támaa kɛ à gɛ́ɛ dí Kâloŋ-laa da Kpɔŋ kɛ́tɛ too Pɛ́rɛ-ŋa tɔɔ Ziova mì, díkɛ màa da mu kpɛtɛ a tãi kélee. Gáa a mɛni lɛ́lɛɛ à gɛ́ɛ kú tíi kɛ Ziova mì, nyaŋ nyíŋi káa a kúɣâla mɛni ta gɛ ŋɔ́nɔ pá a lii-nɛ̃ɛ kúpɔ a dámaa.Ŋule. 127:1; M̀ɛni 7:15.

BERE-ŊAI KWA PƆRI KPƆŊ MAA TƐƐ̂I LA ƁAI . . .

  • Kwa kpɛɛ kúkoyâŋ toôi, kpɔŋ maa tɛɛ naa kɔɔ mɛni ma. À kɛ̀ pɔri-maa fé yɛ̂, gala-ŋai ísee sɛŋ kɔlɛ mai ɣɛ́ɛ.

  • Lɔ́ɔ-kuu kélee, kpɔŋ maa tɛɛ kúkâloŋ-laa pɛ́rɛi maa da mu kpɛtɛ mɛni ma; I kpɔŋ maa tɛɛ máŋ zãai kélee garaai kpɛtɛ mɛni ma. Kúkélee kwa kú yée pu díi su, a gɛ la nɛ̃ɛ.lv-E kɔlɔi naa 92-93, ŋ̀óo-ɣɛli-kpului 18.

  • Kâpa kpɔŋ maa tɛɛ. Ya kâpa loŋ kpîŋ tɛɛ yɛ̂ɛ ‘sɛŋ kao kpua-kpua feerɛ’ nyii kula ílii sui a Ziova líi laa.Mk 12:41-44.

  • À kɛ̀ pɔri maa káa yɛ̂, kpɔŋ maa tɛɛ Ziova ŋɔpɛ́rɛ-ŋai tɔɔ mɛni ma da nyii-ŋai gwaa ta ma karaai kpɛtɛ mɛni ma. Vé a kpa à gɛ́ɛ I kɛ́ a pɛ́rɛ tɔɔ pere kɔ́lɔŋɔɔ I lɛɛ pâi gbɔŋ maai ŋí tɛɛ̂i.