Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | 2 KƆLƆNIKƆ 29-32

Tíi Kpanaŋ Káa Tɔ̃yâ Ɣâla Fɛliɛ Su

Tíi Kpanaŋ Káa Tɔ̃yâ Ɣâla Fɛliɛ Su
GÁA

Ɛsekaya è gɛ́ Eezuɛ-ŋai dí ŋɔ́nɔ Ɣâla-mɛni kɛ́ a tɔ̃yâ pere

29:10-17

 • 746-716 B.C.E. Ma

  Ɛsekaya È Kɛ A Kâloŋ É Siɣe Góraŋ

 • NISÃŊ 746 B.C.E.

  • Vóloi 1-8: Dí Ziova Ŋɔpɛ́rɛ kɛ́tɛi Mu Kpɛtɛ

  • Vóloi 9-16: Dâa Kpɛɛ Ziova Ŋɔpɛ́rɛ Kɛ́tɛi mu kpɛtɛi

  • Ziova è Eezuɛ-ŋai kélee su-mɛni-lɛɛ, gɛ̀ ní dí pɛlɛ ŋɔ́nɔ vɛlii a tɔ̃yâ pere

 • 740 B.C.E. Su

  Dí Sameria Su-kara Góraŋ

Ɛsekaya È Ǹûai Kélee Kɛ Ŋwɛ̂lii Dí Ziova Nî̃a-mɛni Kɛ́i Tóli À Gɛ́ɛ Dí Ɣâla Fɛli Gîe Ma

30:5, 6, 10-12

 • Dí worɛ̂-woo-ɓo-ɓela tɛɛ à gɛ́ɛ dí lí a kɔlɔ-ŋa Eezuɛ lɔii gwaa kélee, é siɣe Bɛɛsiba é too Daŋ nyii kɛ ǹûai tólii Dɛɛ-mɛi kûui mɛni ma

 • Nûa tani dífe díyée see ní ŋorɛ̂-wooi mu, kɛ́lɛ, nûa támaa dí díyée see mu