Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔ́lɛ-ɣaloŋ-leei 4-10

2 KƆLƆNIKƆ 29–32

Gɔ́lɛ-ɣaloŋ-leei 4-10
 • Ŋulei 114 da Ɣâla Fɛliɛ

 • Goyâŋ Láa Ɓó Wooi (Mîni 3)

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

 • Tíi Kpânaŋ Káa Tɔ̃yâ Ɣâla-fɛliɛ Su”: (Mîni 10)

  • 2Kɔl 29:10-17—Ɛsekaya é kɔ́ à gɛ́ɛ é ŋɔ́nɔ ɣâla-fɛli a tɔ̃yâ pere

  • 2Kɔl 30:5, 6, 10-12—Ɛsekaya è ǹûai kɛ́ ŋwɛ̂lii dí Ziova nî̃a-mɛni kɛ́i tóli à gɛ́ɛ dí ɣâla-fɛli gîe ma.

  • 2Kɔl 32:25, 26—Ɛsekaya è ŋɔsu-mɛni kɛ̂tɛi lɛɛ é gbîŋ maa yeŋ (w05-E 10/15 25 ¶20)

 • Mɛni-ŋuŋ-ŋa Kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi Su A Gbanaŋɔɔ: (Mîni 8)

  • 2Kɔl 29:11—Lé mɛni-kɔɔŋ-maa lɛ́lɛɛ ɓé Ɛsekaya è gɛi é pîlaŋ m̀ɛnii kwa pɔri bui fulɔi kúkɛ́-ɣeniɛi sui ma? (w13-E 11/15 17 ¶6-7)

  • 2Kɔl 32:7, 8—Lé mɛni-kpɛtɛɛ ɓé maa nɛ̂̃ɛi kú gɛ́i à gɛ́ɛ kú kúkpîŋ kpɛtɛ mɛni-kpɔlu mɛni ma tínaa tuɛ-pere? (w13-E 11/15 20 ¶17)

  • Lé ɓé Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni ma nɔ́ɔ-kuui ŋí sui è nɛ ma é pîlaŋ Ziova ma?

  • Lé mɛni ɓé ŋá m̀aa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni ma su nɔ́ɔ-kuui ŋí sui, nyii ŋá pɔri nɛ̂i nûa dîa ŋâla-woo-ɓo tíi sui?

 • Ŋâla-kɔlɔ-kpuai Nóno Mɛni Mai: 2Kɔl 31: 1-10 (Mîni 4)

ŊÂLA-WOO-ƁÓ TÍI KƐ A GBANAŊƆƆ

 • Gɔlɔ-ŋai Tɛɛ Pere Maa-kɔ́ri Ŋáloŋ Ŋí Su: (Mîni 15)

  Kpɔŋ-mɛni ɓoɔ. Sample Watchtower Presentation viloi péle kɛ. Gɛ̀ ní, ka lono é pîlaŋ m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai zui dîa. Mo dîa a gbanaŋɔɔ berei ŋâla-woo-ɓo núui è mɛni-kpɛtɛɛ kɛ la lene-pôlu nàa-kaa mɛni mai. M̀ɛni tɔnɔi tí kɛ́ ŋɔ́nɔ é pîlaŋ Watchtower da Duŋ Lɛ́lɛɛi kɔlɔ-kpuai tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai dîa. Lono é pîlaŋ “Berei Kwa Pɔri Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́i La Duŋ Lɛ́lɛɛi Kɔlɔ-kpuai su.” Kôrai-toli-kpɔŋ ɣâla-woo-ɓo ɓelai fɔlɔ-woo ɓo à gɛ́ɛ dí díkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ŋâla-woo-ɓo tíi mɛni ma gɔlɔi ŋí su.

KWAA KÚKƐ́-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

 • Ŋulei 127

 • Kpɔŋ Maa Tɛɛ Kúɣâla Mɛni Maa-kɔ́ri Pɛ́rɛ-ŋa Tɔɔ Da Dímaa Kpɛtɛ Mɛni Ma”: (Mîni 15) Kpɔŋ-mɛni ɓoɔ. Ǹûai daâ kpɔŋ maa tɛɛ Kâloŋ-laa Pɛ́rɛ tɔɔ mɛni mai marê kɛ́ dí m̀ɛnii ɓo nyii pá a lii-nɛ̃ɛ dípɔi. Nuui Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi maa kpɛtɛ mɛnii laa-tuɛi marê kɛ é m̀ɛni-kpɛtɛɛ-ŋai ɓo daâ gɛ́i é pîlaŋ nyíŋi mai.

 • Kôrai-toli-kpɔŋ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ: ia-E kɔlɔi ŋ̀uŋ 6 ¶1-14 (Mîni 30)

 • M̀ɛni-ŋai Kú M̀aa-kɔ̂rii Kili-too Ǹûai Ŋa, I Lono A Gbua É Pîlaŋ Nɔ́ɔ-kuui Ninai Ŋɔ̂i Ma (Mîni 3)

 • Ŋulei 142 da Ɣâla Fɛliɛ

  Nyíŋi é lɛɛ íkili ŋa: Nɛɛ naa ǹûai dí díwóli tɔɔ ŋule-wooi ma, gɛ̀ ní, dí ŋulei too gîe ma