Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ́-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Berei Kwa Pɔri Kú Ɣâla-woo-ɓo Perei Maa Tɛ́i La—Mɛni-kpɛtɛɛ Kɛ Lene-pôlu Naa-kaa Mɛni Ma

Berei Kwa Pɔri Kú Ɣâla-woo-ɓo Perei Maa Tɛ́i La—Mɛni-kpɛtɛɛ Kɛ Lene-pôlu Naa-kaa Mɛni Ma

M̀ƐNII MAA NƐ̂̃ƐI KÚ NYÍŊI KƐ LAI:

Kwa ŋwɛ̂lii dɔ̃yâi é ɓɔlɔ nûa líi su. (1Kɔle 3:6) Kwa núu ta káa nyii nɛ̀ à gɛ́ɛ duŋ lɛ́lɛɛi wɛli káa mai, ǹɛ́lɛɛi kú marê-kɛɛ lɛɛ ǹyêei nyii kwa pɔri zukulai mì kwa li pôlu a tãi takpɛ́ni. M̀ɛni ŋí a pâi gɛ́i ŋɛ́i é kɛ́ kúperei, é ŋɔ́nɔ kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ kwa kɛ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́i à gɛ́ɛ kú lene pôlu. Kwa lí pôlu, ǹɛ́lɛɛi kú mo ma à gɛ́ɛ kú pa m̀arê-kɛɛ sukula mɛni ma.

BEREI KWA PƆRI GƐI LAI:

  • Ya kɛ̀ íkpîŋ kpɛtɛi à gɛ́ɛ I lí ɣâla-woo ɓôi bɛ́rɛ-ŋai la, marê-kɛɛ tɔnɔ é kɛ́ íkili ŋa nyii ka bɛ́rɛ-la-nuui ka pɔri zukulai a tãi ya pâi lenêi la pôlui à gɛ́ɛ I nàa-kaa. Nyíŋi a pɔri kɛ́i a marê-kɛɛ nyii zukulai káa gɔlɔi su ya dɛɛ̂i ǹûai pɔ́i. Kpaa máŋ a pɔri kɛ́i a marê-kɛɛ nyii zukulai káa kúkɔlɔ-ŋai kwa ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ nûa dîa zui dɔnɔ su nyii yaâ gbɛtɛ íkili ŋa à gɛ́ɛ I nɛ́ núu ta ma ya lí pôlui nàa-kaai.

  • Ya kɛ̀ ɣâla-woo ɓôi núu ta ma, íwóo laa-kula tãi, mo maa nuui ma à gɛ́ɛ ílii a pâi kɛ́i a nɛ̃ɛ à gɛ́ɛ ka ǹyaa ka Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri ŋɔ́nɔ gîe ma, gɛ̀ ní, marê-kɛɛ lɛɛ ǹyêei. Ya pɔri mɛni tani-ŋa pɔ̃yɛ é pîlaŋ maa nuui ma.

  • À kɛ̀ ya mò ma à gɛ́ɛ ya pâi lenêi pôlu a tãi ta, lí pôlu a maa tãi tíMaaf 5:37.