Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ZÔO 38-42

Kwa Ɣâla Fɛli Kúɓarâŋ-ŋa Mɛni Ma À Ziova Líi Nɛ̃ɛ

Kwa Ɣâla Fɛli Kúɓarâŋ-ŋa Mɛni Ma À Ziova Líi Nɛ̃ɛ

Ziova è mò Zôo ma à gɛ́ɛ é Ɣâla fɛli Ɛlifa, Beeda da Zofa mɛni ma

42:7-10

  • Ziova è mò Ɛlifa, Beeda da Zofa dîa à gɛ́ɛ dílí Zôo pɔ́naa kéreŋ sâla mɛni ma

  • Maa nɛ̃̂ɛi kɛ̀ Zôo é ɣâla fɛli dímɛni ma

  • Zôo kɛ́ɛ aâ kpɛɛ Ɣâla fɛlii dímɛni mai, Ɣâla è lûwa làa ma

Ziova è lûwa làa Zôo ma a dámaa ŋɔlaa-lai da ŋɔlii-kpelei mɛni ma

42:10-17

  • Ziova è Zôo kula ŋɔmɛni-kpɔlui su, é ŋɔ́nɔ kɔlɔ pono tɛɛ bɔ́

  • Zôo ǹaoi-ni da ŋɔkaayɔɔ̂i su-ɓela dí ŋa-ŋɛ̂nɛ a tɔ̃yâ pere gɛ́ɛ aâ tɛɛ ŋɔmɛni-solii kélee su

  • Ziova è ŋɔ́nɔ Zôo kɛ̀ a tɔɔ-nuu é ŋɔsãai kélee pɔɔ-ŋa tôo tɛɛ bɔ́ feerɛ-feerɛ

  • Zôo da bɔ̂ŋ dí ŋɔ́nɔ nĩ̂a-pɛlɛɛ 10 maa sɔlɔ ɓó

  • Zôo è ŋɔ́nɔ kɛ́ ɣele ma a kóraŋ 140, è namu kpɔ́ ɣele ma é lɛ́ɛ la zu é ǹônii díwɔ̂ lonii díwɔ̂ lonii ŋɔlonii káa