Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gâli-kalai 2-8

ZÔO 38–42

Gâli-kalai 2-8
 • Ŋulei 63 da Ɣâla Fɛliɛ

 • Goyâŋ Láa Ɓó Wooi (Mîni 3)

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

 • Kwa Ɣâla fɛli Kúɓarâŋ-ŋa Mɛni Ma À Ziova Líi Nɛ̃ɛ”: (Mîni 10)

  • Zôo 42:7, 8—Ziova è mò Zôo ma à gɛ́ɛ é Ɣâla fɛli Ɛlifa, Beeda da Zofa mɛni ma (w13-E 6/15 21 ¶17; w98-E 5/1 30 ¶3-6)

  • Zôo 42:10—Ziova è gɛ́ Zôo é ɓálo tãi è kpɛɛ la ɣâla fɛlii m̀arâŋ-ŋa mɛni mai (w98-E 5/1 31 ¶3)

  • Zôo 42:10-17—Ziova è lûwa làa Zôo ŋɔɣéniɛi gbɛɛ ŋái ma é tɛ́ɛ duɛ-tuɛi ma kpɛ́ni fêi, laa-la da lii-kpele è kɛ̀ ǹyêei (w94-E 11/15 20 ¶19-20)

 • Mɛni-ŋuŋ-ŋa Kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi Su A Gbanaŋɔɔ: (Mîni 8)

  • Zôo 38:4-7—Gbɛ̂ɛni ɓa “ŋ̀ele-wala pɛmɛlɛŋ-kao-ŋai,” nyaŋ lé ɓé kú gɔ́lɔŋ é pîlaŋ diai? (bh-E naa 97 ¶3)

  • Zôo 42:3-5—Lé ɓé kwa pɔri gɛ́i à gɛ́ɛ kú Ɣâla káa yɛ̂ɛ berei Zôo è gáa lai? (w15-E 10/15 8 ¶16-17)

  • Le ɓé Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni mai nɔ́ɔ-kuui ŋí sui è nɛ ma é pîlaŋ Ziova ma?

  • Lé mɛni ɓé ŋá maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni ma su nɔ́ɔ-kuui ŋí sui nyii, ŋá pɔri nɛ̂i nûa dîa ŋâla-woo-ɓo tíi sui?

 • Ŋâla-kɔlɔ-kpuai Nóno Mɛni Mai: (Mîni 4) Zôo 41:1-26

ŊÂLA-WOO-ƁO TÍI KƐ A GBANAŊƆƆ

 • Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai Ŋáloŋ Ŋí Mɛni Mai Maa-kɔ́ri: (Mîni 15) Kpɔŋ-mɛni-ɓoɔ. Nɛɛ naa ǹûai dí viloi gɔlɔi tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ lɛ̂i su kaa, gɛ̀ ní, ka lóno é pîlaŋ m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai zui dîa. Ka kɛ̀ lónoi é pîlaŋ berei ma kwa pɔri tíi kɛ́i la a ŋɔŋ-kɔlii, lóno a gbua é pîlaŋ zɛŋ-lɛɛi, “Bere-ŋai Kwa Pɔri Tíi Kɛ́i La A JW Libraryma. Mó ǹûai dîa à gɛ́ɛ tãi da vilo lɛ́ la nûa dîa Ŋâla-woo-ɓó tíi sui lopô kɛ́ ɣáloŋ kélee. Kôrai-toli-kpɔŋ ɣâla-woo-ɓo ɓelai fɔlɔ-woo ɓó à gɛ́ɛ dí díkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ŋâla-woo-ɓo tíi mɛni ma.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

 • Ŋulei 60

 • Ya Tíi Kɛ́i A JW Library?”: (Mîni 15) Gɔ́ɔ pîlanii, ka mîni lɔ́ɔlu siɣe ká lono é pîlaŋ zɛŋ-lɛɛi ŋí ma. Gɛ̀ ní, viloi Start Using the “JW Library” lɛ́ ǹûai dîa, naa pôlu ma, ka lono a gbua é pîlaŋ ma. Ka kpɛɛ nyíti ma, viloi-ŋai Download and Manage Publications da Customize the Reading Experience lɛ́ ǹûai dîa. Diai ŋɔŋkɔli káa díyêei, dífɔlɔ à gɛ́ɛ dí JW Library ŋɔprogram ŋí pu díkɔli-ŋai dîa à gɛ́ɛ dí kúkɔlɔ-ŋai dãaŋlôo kɛ kú lɛɛ pâi lonoi é pîlaŋ zɛŋ-lɛɛi “Bere-ŋai Kwa Pɔri Tíi Kɛ́i La A JW Libraryma, Gâli-kalai 16 lɔ́ɔ-kuui su.

 • Kôrai-toli-kpɔŋ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ: (Mîni 30) ia-E ŋuŋ 14 ¶14-22, da gili-too-ŋa marê-kɛɛ-ŋai gɔlɔ-laai 124 ma

 • M̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Kú Maa-kɔ̂rii Kili Too Ǹûai Ŋa, I Lono A Gbua É Pîlaŋ Nɔ́ɔ-kuu Ninai Ŋɔ̂i Ma (Mîni 3)

 • Ŋulei 77 da Ɣâla Fɛliɛ