Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 26-33

Ziova Fɛli Kili Kpanáŋ Mɛni Ma

Ziova Fɛli Kili Kpanáŋ Mɛni Ma

Deeɓé líi è kɛ̀ a gbeleɛ kpɛ́ni fêi, è gili ŋa sia é bîlaŋ berei ma Ziova è ŋuŋ ma ɓo lai

27:1-3

  • Ziova è Deeɓé ŋuŋ ma ɓó yala-sulu yêei

  • Ziova è kpɔŋ maa tɛɛ Deeɓé pɔ́ é ditala paa à gɛ́ɛ é ŋɔɓála-ŋai maa-kɔ̃ɔ

  • Ziova è kpɔŋ maa tɛɛ Deeɓé pɔ́ à gɛ́ɛ é Golaya paa

Lé ɓé à pɔri kpɔŋ maa tɛɛi kúpɔ kúlii é kɛ́ à gbeleɛ yɛ̂ɛ Deeɓé?

27:4, 7, 11

  • Ɣâla fɛliɛ

  • Ŋâla-woo-ɓo tíi

  • Kwa kɛ̀ lîi goyâŋ-ŋai su

  • Kúkpîŋ da kúkaayɔɔ̂i Ɣâla-kɔlɔ maa-kɔ́riɛ

  • Kwa kɛ̀ kúɓarâŋ Kôrai-ɓela fɔlɔ-woo ɓôi

  • Kwa kúkili ŋa sia é pîlaŋ berei ma Ziova è kpɔŋ maa tɛɛ la kúpɔi