Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 1–10

À Gɛ́ɛ Lii-see É Kɛ́ Ziova Da Núu-kpune Loai, Fɛ̂ɛ Dí Ɓaa-kɛ-maa Tɛɛ Ǹôŋ Zîsɛ Pɔ́

À Gɛ́ɛ Lii-see É Kɛ́ Ziova Da Núu-kpune Loai, Fɛ̂ɛ Dí Ɓaa-kɛ-maa Tɛɛ Ǹôŋ Zîsɛ Pɔ́

Ŋâla-kɔlɔi è wɔ́lɔ mò naa-tuɛ à gɛ́ɛ dikɛ pâi tɔɔ̂i Ziova da Zîsɛ dîa

2:1-3

  • Ŋâla-kɔlɔi è mò naa-tuɛ à gɛ́ɛ ǹɔii-ŋuŋ-ŋai dífe pâi díyee seei Zîsɛ ŋɔwala-walalaai mu, kɛ́lɛ, da pâi kɛ́i ŋwɛ̂lii díkɛ díkpîŋ wala-walalaa mu

  • Duɛ mɛnii ŋí ŋáa-see è wɔ́lɔ kɛ́ tãi Zîsɛ è kɛ̀ la ǹɔii mai, nyaŋ ŋáa-see káa sâa kɛ́i é tɛɛ tãi tí ma

  • Ŋâla-kɔlɔi pɔ̃yɛ nuu tɔnɔ è mò à gɛ́ɛ ǹɔii-ŋuŋ-ŋai díkaa mɛni kpɛ́ni-kpɛni moi, zukulai ɓa díkpɛtɛ-mɛnii káa nɔ́ kpɛ́ni-kpɛni nyaŋ zu a pâi karai

Ǹûai da ɓaa-kɛ-maa tɛɛ Ziova ŋɔkâloŋ Zîsɛ pɔ́i, dia nɔ́ ɓé pâi fúlu-laa sɔlɔ ɓôi

2:8-12

  • Diai kélee da tɔɔ M̀asâyai Ŋɔkâloŋ-laai mai da pâi su-kara sɔlɔ ɓôi

  • Núu a ɓaa-kɛ-maa tɛɛ Zîsɛ pɔ́, a pâi ŋuŋ-maa ɓô da lii-see sɔlɔ ɓôi