Ǹalôŋ ŋí da bɔ̂ŋ díkaa Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ̂rii ŋɔŋ-kɔlɔ-pɔ̃yɛ-kɔlii su

KÔRAI-ƁELA DÍKƐ-ƔÉNIƐI DA DÍƔÂLA-WOO-ƁO TÍI–KOYÂŊ SU KƆLƆ-KPUAI Gâli-kalai 2016

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

The Watchtower da Bible Teach kɔlɔi tɛɛ pere. M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai ŋí káa, I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Kwa Ɣâla Fɛli Kúɓarâŋ-ŋa Mɛni Ma À Ziova Líi Nɛ̃ɛ

Ziova è mò Zôo ma à gɛ́ɛ é ɣâla fɛli m̀arâŋ-ŋa mɛni ma. Ziova è lûwa laa léŋ Zôo ma ŋɔlaa-lai da ŋɔlii-kpelei mɛni ma? (Zôo 38-42)

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Ya Tíi Kɛ́i A JW Library?

Berei da m̀ɛnii maa nɛ̃̂ɛi I JW Library sɔlɔ ɓô lai. Ŋâla-kɔlɔi, kɔlɔ-ŋa, da vilo-ŋa dí dãalôo kɛ́ íŋɔŋ-kɔlii kpaa ítoli-ɓo kɔlii ma?

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

À Gɛ́ɛ Lii-see É Kɛ́ Ziova Da Núu-kpune Loai, Fɛ̂ɛ Dí Ɓaa-kɛ-maa Tɛɛ Ǹôŋ Zîsɛ Pɔ́

Ǹɔii ŋuŋ-ŋai daâ tûa léŋ é pîlaŋ Zisɛ ŋɔkâloŋ-laai ma? Lé mɛni ɓé maa nɛ̃̂ɛi kú ɓáa kɛ́ la Ɣâla Ŋɔkâloŋ Zîsɛ mai? (Ŋule-wooi 2)

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Gbɛ̂ɛ Ɓé Pɔri Lɔ̂i Ziova Ŋɔpɛ́rɛi Mui?

Ŋule-wooi 15 é m̀ɛni-ŋai lɛ́ nyii a núu kɛ́ a Ɣâla Naoi.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Bere-ŋai Kwa Pɔri Tíi Kɛ́i La A JW Library

Berei ya pɔri tíi kɛ́i la a program ŋí kɔlɔ maa-kɔ́ri mɛni ma, kúkoyâŋ-ŋai su, da ŋâla-woo-ɓo tíi su.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Duɛ-mɛni-ŋai Ŋyii Mɛni-ŋa Lɛ́ É Pîlaŋ M̀asâyai Ma

Berei káa Duɛ-mɛni-ŋai bîlaŋɔi m̀asâyai mai nyii Ŋule-wooi 22 sui ŋa-see è kɛ la zîsɛ kponôi.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Ziova Fɛli Kili Kpanáŋ Mɛni Ma

Lé ɓé pɔri kpɔŋ maa tɛɛi kúpɔ kúlii é kɛ́ a gbeleɛ yɛ̂ɛ Deeɓé? (Ŋule-wooi 27